Trénink klasického tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TKT2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet taneční zkušenost studentů v oblasti klasického tance, seznamovat je se současnými trendy vedení tanečního tréninku, zvyšovat jejich flexibilitu, taneční pamět a kondici.

Forma studia

Předmět navazuje na trénink klasického tance 1. Trénink slouží k obohacení taneční zkušenosti studentů, seznámení s různorodými vazbami a kombinacemi prvků, rozvíjení taneční pohotovosti, paměti a flexibility, zvýšení kondice.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá dobrou znalost klasické taneční techniky na úrovni taneční konzervatoře.

Obsah kurzu

a la barre: cvičení čelem k tyči pro „rozehřátí“ - warm up, kombinace obsahující všechny základní prvky techniky klasického tance - battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, rond de jambe en 1'air, battement fondu, battement frappés, petit battement, adagio-développé, relevé lent, pózy arabesque, attitude, écarté atd., grand battement

au milieu: cvičení obsahující všechny vyučené prvky u tyče, jedná se především o kombinace

adagia, battement tendu a battement jeté, battement fondu, grand battement, enchainements vytvořená opět na základě ověřených prvků s množstvím vazebných kroků a pirouettes

allegro: skokové variace rozdělené na petit allegro, medium allegro a grand allegro

Závěr tréninku tvoří adagio ve formě port de bras a s určitými cviky, které pomáhají k relaxaci po těžkém fyzickém výkonu

Doporučená nebo povinná literatura

V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasický tanec, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 hodin klasického tance, 1972 Leningrad; N.I. Tarasov: Klasický tanec, 1983 Praha; A. Messerer: Lekce klasického tance, 1967 Moskva; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1989 Florida; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New York; S. Lifar: Traité de Danse Academique; C.W.Beaumont: Theory and Practice of Theatrical Dancing (Cecchetti Method), 1932 Londýn.

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti - 90% docházka

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů