Pedagogická praxe dějin a teorie tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PPDT1 zápočet 2 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Obsah

Cílem předmětu je poskytnout zkušenost s praktickou podobou výuky teorie a dějin tance, vést studenty k objektivní reflexi průběhu výuky a její náplně.

Předmět má povahu praktické výuky, úzce navazuje na předmět Didaktika a metodika teorie a dějin tance. V prvním semestru se týká především náslechů ve výuce na konkrétní taneční konzervatoři, zpracování deníků z náslechů a reflexe způsobu vedení výuky, její náplně, metod, vztahů mezi učitelem a žáky, způsobů hodnocení a dalších didaktických a metodických parametrů. Součástí je diskuse s vyučujícími na konzervatoři o dané problematice, podmínkách výuky apod.

Výsledky učení

Reflexe průběhu vyučování, seznámení s pedagogickými přístupy v práci konkrétních pedagogů, s podmínkami a specifiky výuky teorie a dějin tance na tanečních konzervatořích zejména vzhledem k celkové náplni výuky, její náročnosti (počet vyučovacích hodin, fyzická náročnost praktických tanečních lekcí).

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Odborné tanečně vědné texty (historické, teoretické); ikonografické materiály

Videozáznamy tance a choreografických děl (YouTube, sbírka videozáznamů z fondu Kyliánova archívu a videotéky HAMU)

Internetové zdroje k dějinám a teorii tance

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za splnění praxe (náslechy a deníky a reflexe náslechů ve výuce na vybrané taneční konzervatoři)

Účast ve výuce 100 %

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů