Trénink klasického tance 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TKT1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Obsah

a la barre: cvičení čelem k tyči pro „rozehřátí“ - warm up, kombinace obsahující všechny základní prvky techniky klasického tance - battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, rond de jambe en 1'air, battement fondu, battement frappés, petit battement, adagio-développé, relevé lent, pózy arabesque, attitude, écarté atd., grand battement

au milieu: cvičení obsahující všechny vyučené prvky u tyče, jedná se především o kombinace adagia, battement tendu a battement jeté, battement fondu, grand battement, enchainements vytvořená opět na základě ověřených prvků s množstvím vazebných kroků a pirouettes

allegro: skokové variace rozdělené na: petit allegro, medium allegro, grand allegro

závěr tréninku tvoří adagio ve formě port de bras a s určitými cviky, které pomáhají k relaxaci po těžkém fyzickém výkonu

Výsledky učení

Cílem předmětu je rozvíjet taneční zkušenost studentů v oblasti klasického tance, seznamovat je se současnými trendy vedení tanečního tréninku, zvyšovat jejich flexibilitu, taneční pamět a kondici.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá dobrou znalost klasické taneční techniky na úrovni taneční konzervatoře.

Literatura

V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasický tanec, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 hodin klasického tance, 1972 Leningrad; N.I. Tarasov: Klasický tanec, 1983 Praha; A. Messerer: Lekce klasického tance, 1967 Moskva; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1989 Florida; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New York; S. Lifar: Traité de Danse Academique; C.W.Beaumont: Theory and Practice of Theatrical Dancing (Cecchetti Method), 1932 Londýn.

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti - 90% docházka

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů