Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy A1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VSA1 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ

Obsah

Náplň výuky vyplývá z konkrétního zaměření přednášky. Jedná se např. o přednášku Sociologie tance, podrobný sylabus viz tam.

Výsledky učení

Cílem předmětu je dále rozvíjet znalosti z oblasti systematické taneční vědy, seznamovat studenty s dalšími disciplínami a výzkumnými tématy.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování teoretických předmětů Úvod do studia taneční vědy, Úvod do taneční teorie, Analýza tance, není to však podmínkou.

Literatura

Literatura předmětu Sociologie tance

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělena na základě:

aktivity v přednáškách

četby zadané literatury

Během semestru se vyžaduje četba zadané literatury, aktivní účast na přednáškách, samostatné studium.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

aktivní účast na přednáškách

četba povinné literatury

Poznámka

Téma přednášky: Sociologie tance 1

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů