Trénink lidového tance 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TLT2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ

Obsah

Prohloubení znalosti tanečních kroků a jejich variant: posluchači se seznamují s dalšími tanečními kroky a jejich oblastním provedením. Technicky se snaží přiblížit charakteru kroku co nejvíce. Kroky jsou procvičovány ve větších a složitějších vazbách a komplikovanějších půdorysech. Taneční kroky: lašská polka, prvky valašského i lašského odzemku, cifry verbuňku, mazur polka, polka ruška a další specielní taneční kroky.

Krokový materiál v charakteru oblasti: Pro každou jednotlivou oblast je připravena pohybová průprava, kterou posluchači projdou před nastudováním celých tanců z dané oblasti. Provedení jednoho kroku v různých folklorních oblastech může být velmi rozdílné, a tak mají posluchači možnost odlišnosti poznávat. Ty jsou základním kamenem pro barevnost našeho lidového tance.

Tance dalších oblastí a jejich místní varianty: Nejtypičtější tance, které jsou z jednotlivých oblastí probírány: Střední Čechy ? Dupák, Pětičtvrteční, Kalamajka; Východní Čechy ? Křižák, Ruská polka (dvojkolka); Západní Čechy ? Furiant, Rokycanská, Pantoflíčky, Talián; Jižní Čechy ? Doudlebská polka, Přibíračka; Slezsko ? Čihaný, Vrtek; Lašsko ? Dratenik, Ondraš, Dymak, Kohut; Valašsko ? Jánošík, Starodávný, Raubšícký, Šotyška; Moravské slovácko ? Sedlácké, Sedlácké, Verbuňk. U některých tanců hledáme více variant, porovnáme je a následně i obohatíme o vlastní nápady, úpravy a změny, které jsou pro daný tanec vhodné.

Výsledky učení

Zvládnutí tanců a jejich variant z oblastí Čech, Moravy a Slezska s důrazem na znalosti oblastních zvláštností.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na lekcích, vytvoření rozcvičení pro techniku lidového tance a znalost vybraného tance.

Literatura

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Zdenek: Zbojnické písně a tance, Praha 1953.

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola, Praha 1945.

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983.

Jelínková, Zdenka: Valašské tance, Praha 1954.

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Kopanic, Brno 1957.

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad 1950.

Janáček, Leoš: Národní tance na Moravě, Praha 1987.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů