Pedagogická praxe dějin a teorie tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PPDT2 zápočet 2 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je poskytnutí zkušenosti s vedením výuky na konzervatořích, aplikace teoretických znalostí při přípravě a prezentaci obsahu výuky, osvojení pedagogických dovedností v komunikaci se studenty, organizaci hodiny, hodnocení apod.

Náplň výuky:

Předmět má povahu praktické výuky, úzce navazuje na Pedagogickou praxi teorie a dějin tance 1 a na předmět Didaktika a metodika teorie a dějin tance. V druhém semestru je jeho náplní samostatná výuka dějin a teorie tance na vybrané konzervatoři (v různých ročnících) a její reflexe a zhodnocení (diskuse s vyučujícím a pedagogem konzervatoře, případně se studenty konzervatoře).

Výsledky učení

Praktická pedagogická zkušenost, ověření didaktických a metodických poznatků v praxi, rozvíjení komunikačních dovedností.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Odborné tanečně vědné texty (historické, teoretické); ikonografické materiály

Videozáznamy tance a choreografických děl (YouTube, sbírka videozáznamů z fondu Kyliánova archívu a videotéky HAMU)

Internetové zdroje k dějinám a teorii tance

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za splnění praxe (výuka v konkrétních ročnících tanečních konzervatoří)

Účast ve výuce 100 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů