Pedagogický seminář současného tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSST1 zápočet 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ

Obsah

V rámci výuky si student prakticky ověřuje a upevňuje své teoretické informace, metodické a didaktické znalosti a dovednosti. Student se učí hledat a vytvářet svůj konkrétní pedagogický styl. Je to příležitost si v roli pedagoga fakticky vyzkoušet zásady přesného vysvětlení, užití odborné terminologie, adekvátní volby metod a způsobů hodnocení, řešení konkrétních problémů u jednotlivců, přijmout zodpovědnost za přípravu k výuce, práce s hudbou, komunikace s korepetitorem etc. Jeho součásti jsou hospitace, a následné analýzy a evaluace formou diskuse, umožňující uchopit a zpracovat zadané téma z různých pohledů a zkušeností. Student se účastní teoretických přednášek, seminářů a odborných diskuzí (př. Networking, ČTP, taneční přehlídky etc.), které vedou k systematickému rozšiřování si znalostí v oblasti současného tance. Jejich písemná reflexe učí studenta jasně formulovat hlavní principy, otázky, ale take své názory a postoje.

Výsledky učení

Cílem studia je získání praktických pedagogických dovedností formou výuky na různých státních institucích (př. konzervatořích, ZUŠ) nebo v soukromých studiích, která přináší přímou konfrontaci s reálnými situacemi, uvědomění si úlohy a role pedagoga, formování individuálního pedagogického stylu. Předmět úzce souvisí s předmětem Metodika současného tance. Zároveň slouží k získání základních informací o fungování, struktuře a problémech tanečního školství a současné české taneční obce.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je otevřenost k získávání nových dovedností, k rozvoji pohybových kvalit a principů současného tance, schopnost improvizace, kreativita, zájem o teoretické informace, snaha o obeznámení se s aktuálním děním současného tance na poli pedagogickém a choreografickém u nás i v zahraničí. Doporučenou složkou je sledování a srovnávání výukových metod různých pedagogů, neustálé doplňování nových informací prostřednictvím internetu. Zdůrazňuje se samostudium pomocí e-learningových a studijních materiálu a doporučené odborné literatury.

Literatura

Bartal L., Ne´eman N.: Movement awareness and creativity. UK: Dance Books Ltd.

Bertherat, Bernstein: The body has its reasons: self-awareness through conscious movement. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Bloom K.: Moves: A Sourcebook of Ideas for Body Awareness and Creative Movement (Performing Arts Studies). Taylor&Francis, 1998.

Feldenkrais M.: Feldenkraisova metoda. Pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma, 1996.

Johnson, Don Hanlon: Bone, breath and gesture. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Jowitt Deborah: Not just any body, advancing health, well-being and excellence in dance and dancers. UK: Dance Books Ltd., 2001

Olsen.A.: Bodstories. New York: Station Hill Press, 1991.

Parková G.: Umění proměny. Praha: Alternativa, 1996.

Rolf I.: Rolfing a realita těla: Pracujte s přirozenou tělesnou gravitací. Praha: Pragma, 1999

Wildman F.: Feldenkrais a jeho metoda - cvičení pro každý den. Praha: Pragma, 1999.

Calais-Germain, B.: Anatomie der Bewegung (Technik und Funktion der Körpers). Wiesbaden, 2.Auflage, 1999.

Fitt S..: Dance Kinesiology. New York: Shirmer Books, 1988.

Huwyler J.: The dancer´s body, a medical perspective on dance and dance training. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Howse J.: Dance Technique and Injury Prevention. Theater Arts Book, 2000.

Franklin E.: Conditioning for Dance. Human Kinetics Publishers, 2003.

Franklin E.: Dynamic Alignment Through Imagery. USA: Human Kinetics, 1996. *

Koniak M., Leško, M.: Biomechanika. Bratislava: Univerzita Komenského, 1984.

Lánik V.: Kineziológia. Martin: Osveta, 1992.

Laws H.: Fit to dance 2. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Matt Pamela: A Kinestetic Legacy. USA: CMT Press, AZ, 1993.

Solomon R., Solomon J., Minton S.: Preventing Dance Injuries. Human Kinetics Publishers, 2005.

Sweigard, L.: Human movement potential. New York: Harper&Row Publishers, 1974.

Todd M. E.: The Thinking Body. New Yourk: Dance Horizons, 1937, 1968. *

Cohen B.B.: Sensing, feeling and action. Contanct Editions, Northampton, MA, 1993

Hartley, L.: Wisdom of the Body Moving. Berkeley, California: North Atlantic Books, 1995.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

1). aktivní účasti v rámci semináře

2). samostatného vedení praktických hodin na státní konzervatoři

3). vzpracování seminární práce na téma :„Současný tanec v...“

Poznámka

Předmět lze zapisovat opakovaně.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů