Choreografie 20. století 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHD2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet pochopení současných choreografických postupů a přístupů, orientaci studentů v podobách současné choreografické tvorby, proměnách výrazových prostředků a tvůrčích postupů, využití moderních technologií.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování předmětů Analýza tance, Videoseminář a historických přednášek, je nutná orientace v současném tanečním dění. Navazuje na Choreografii 20. století 1.

Obsah kurzu

V tomto semestru pokračuje výklad v mapování podob choreografické tvorby v oblasti experimentální tvorby. jednotliví představitelé jsou vybíráni s ohledem na specifičnost choreografických postupů, kterých používají. Týká se to např. tzv. amerického postmoderního tance a vlivu minimalismu v tanci (skupina Judson Church, Twyla Tharp, Trisha Brown, Steve paxton aj.), dále tance ovlivněného výtvarnými koncepcemi abstrakce, op-artu, happeningu (Oskar Schlemmer a Bauhaus, Alwin Nikolais), refelektován je videodance a jeho vývoj (Mats Ek, Theresa de Keeresmaaker aj.), butó a další formy ovlivněné východními divadelními kulturami, Tanztheater, zejména činnost Piny Bausch a jejích souputníků, průniky mezi tancem a fyzickým (pohybovým) divadlem (DV8). Výuka opět kombinuje teoretický výklad s analýzou tanečního materiálu a reflexí vlastnbí divácké zkušenosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Adshead-Landsdale, Janet ed.: Dancing Texts. Intertextuality in Interpretation, London 1999.

Banes, Sally: Terpsichore in Sneakers, Connecticut 1987.

Videozáznamy choreografických děl z fondu katedry tance a Kyliánovy nadace v Praze.

Hodnoticí metody a kritéria

Cvičení.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů