Choreografie 20. století 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHD2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozvíjet pochopení současných choreografických postupů a přístupů, orientaci studentů v podobách současné choreografické tvorby, proměnách výrazových prostředků a tvůrčích postupů, využití moderních technologií.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování předmětů Analýza tance, Videoseminář a historických přednášek, je nutná orientace v současném tanečním dění. Navazuje na Choreografii 20. století 1.

Obsah kurzu

V tomto semestru pokračuje výklad v mapování podob choreografické tvorby v oblasti experimentální tvorby. jednotliví představitelé jsou vybíráni s ohledem na specifičnost choreografických postupů, kterých používají. Týká se to např. tzv. amerického postmoderního tance a vlivu minimalismu v tanci (skupina Judson Church, Twyla Tharp, Trisha Brown, Steve paxton aj.), dále tance ovlivněného výtvarnými koncepcemi abstrakce, op-artu, happeningu (Oskar Schlemmer a Bauhaus, Alwin Nikolais), refelektován je videodance a jeho vývoj (Mats Ek, Theresa de Keeresmaaker aj.), butó a další formy ovlivněné východními divadelními kulturami, Tanztheater, zejména činnost Piny Bausch a jejích souputníků, průniky mezi tancem a fyzickým (pohybovým) divadlem (DV8). Výuka opět kombinuje teoretický výklad s analýzou tanečního materiálu a reflexí vlastnbí divácké zkušenosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Adshead-Landsdale, Janet ed.: Dancing Texts. Intertextuality in Interpretation, London 1999.

Banes, Sally: Terpsichore in Sneakers, Connecticut 1987.

Videozáznamy choreografických děl z fondu katedry tance a Kyliánovy nadace v Praze.

Hodnoticí metody a kritéria

Cvičení.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
NĚMEČKOVÁ E.
GREMLICOVÁ D.

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Elvíra NĚMEČKOVÁ
Dorota GREMLICOVÁ
učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů