Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107LTS2 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

U studenta došlo k rozvíjení tanečních zkušeností a dovedností, propojení teoretického poznání a živé podoby tance, využití analytických postupů při rekonstrukci tance ze zápisu, rozvíjení dovedností při práci s prameny.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Na základě záznamů tance v klasických sbírkách sledovat lidový taneční repertoár v procesu jeho proměn v čase a prostoru. Smyslem je pochopit způsob fungování lidové taneční kultury v jejím socio-kulturním kontextu a roli jedince při utváření tanečního repertoáru. Jde o interpretaci tanečních zápisů, rozeznání podstaty jednotlivých tanečních typů a zákonitostí jejich variability.

Předmět se vypisuje jako volitelný především pro studenty oborů Taneční věda a Pedagogika tance (specializace Lidový tanec). Navazuje na kurz Lidový tanec v proměnách prostoru a času 1.

Tematické okruhy

  1. Tance, jejichž podstatou je společenská hra: trojicové - kšandy, mysliveček; skupinové - kaplanka, kontratanc
  2. Tance s proměnlivým taktem
  3. Tance s pevnou či polopevnou vazbou na hudební doprovod - dupák, plácavá, kalamajka, řezanka, manžestr
  4. Od šotyšky k polce: polka a její druhy.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Sbírky lidových písní a tanců (jejich předmluva, uspořádání, rozsah, členění):

ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha 1862-4.

VYCPÁLEK, Josef. České tance. Praha 1921.

HOLAS, Čeněk. České národní písně a tance. Praha 1908-10.

ADÁMEK, Karel Václav. Tance lidové v okresu hlineckém. Český lid 6-13, 1897-1904.

ZEMÁNEK, Josef. Tance našich okresů. Chrudimsko-Nasavrcko III. Chrudim 1911.

JELÍNKOVÁ, Zdenka. Točivé tance. Gottwaldov 1959.

Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. – III. Mladá Fronta: Praha 2007. ISBN 978-80-204-1450-2.

STAVĚLOVÁ, Daniela: Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. NIPOS-ARTAMA: Praha 1996. ISBN 80-7068-039-3.

ZÍDKOVÁ, Petra. Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. NIPOS ARTAMA: Praha 2003.

ISBN 80-7068-174-8.

Doporučená literatura:

Národopisný sborník okresu hořického. Hořice 1895. Zde RUBLIČ, Alois. Písně a taneční popěvky na Hořicku, s. 386-400. HYNEK, Josef M. Národní tance na Hořicku, s.412-417.

JINDŘICH, Jindřich. Chodský zpěvník. Praha 1951-54.

MICHAL, Josef a kol. Písně a tance z Hradecka. Hradec Králové 1959.

SUCHÝ, František. Lidové písně a tance z Polabí na Královéměstecku. Praha 1955.

KREJČÍ, Pavel. Pojizerské a Podještědské písně a tance. Liberec 1963.

KREJČÍ, Pavel. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. Hradec Králové 1984.

Jihočeské tance. Díl I., II. České Budějovice 1979.

LAUDOVÁ, Hannah. Úvaha nad katalogem názvů lidových tanců. Český lid 54, 1969, s.233-236.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na základě docházky, aktivity při praktické výuce, samostatné práce a plnění dílčích úkolu

Docházka 100 %

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů