Cunningham technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CT zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pochopení jedinečnosti pohybového stylu moderního tance. Ovládnutí Cunningham techniky.

Forma studia

Praktická cvičení

Najdete na e-learning moderní tanec III

Předpoklady a další požadavky

Fyzické předpoklady pro studium tanečního umění, pohybové dovednosti na pokročilé úrovni.

Obsah kurzu

Hlavním úkolem je především pochopení jedinečnosti pohybového stylu moderního tance a jistota ve zvládnutí jeho principů.

Vyučuji zde přesné pozice, pohyby a práci nohama, trupem, hlavou a pažemi i pánví. Tyto přesné pohyby provedené v přesné formě, která je založena na racionálním pochopení tvaru těla a průběhu pohybu, popř. zastavení pohybu, provádíme v koordinaci: mozek - příslušné svaly - koordinovaný pohyb celého těla a jeho částí. Záleží zde na správném držení těla, postavení nohou (vytočená nebo paralelní pozice) při provádění brushes, openning legs, high legs, bending legs, circulissing legs), postavení trupu (vertikální postavení, curve forvard, flat back forvard, tilt, arche, twist), postavení paží (first, second, third possition, každá ruka v jiné pozici atd.), jednotlivé části těla se nakonec v koordinovaných pohybech skládají dohromady (jako např. stavebnice Lego).

Vyučuji základní cvičení postupně od rozcvičení páteře, chodidel, nohou i paží v ustálených cvičeních M. Cunninghama (např. cvičení na 6t) a jednoduchý pohyb do prostoru (např. tripplett, variace v prostoru, jednoduché skoky).

Vyučuji složitější a delší pohybové vazby na místě v i pohybu do prostoru, zařazuji malé, střední a velké skoky (leaps, skipps)

Cunningham technika klade nároky na držení těla, přesnou formu postavení těla a jeho částí v prostoru pro lepší uvědomění si pohybu tanečníka, vychovává svaly potřebné pro zdravý a správný pohyb a tanec, zapojuje myšlení a rozvíjí pohybovou inteligenci.

Doporučená nebo povinná literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through movement (Pohybem k sebeuvědomění). Praha, 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York, 1984

Schurr, Gertrude; Yoccom, Rachael D.: Modern Dance. Techniques and Teaching. New York: The Ronald Press Company, 1949

Horosko, Marianne: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training. Pennington, 1991

Stewart, Virginia: Modern Dance. New York, 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance technique of Doris Humphrey. Princeton, 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer. New York, 1991

Cohan Robert, The Dance Workshop. London, 1986

Cohen, Bonnie Bainbridge: Sensing, Feeling, and Action. Northampton, 1993.

Novack, Cynthia Jean: Sharing the Dance. Madison, 1990.

magisterská práce Hana Turková: Merce Cunningham a jeho technika

+ příloha: Fielding sixes, London Contemporary Dance School 2009

Cunningham Technique ® - Elementary Level (1984) video na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=tTSHFI_wT5c

CUNNINGHAM TECHNIQUE® COMPANY CLASS 7.30.2009 : https://www.youtube.com/watch?v=9WtnI32uvM4

Cunningham Technique ® - Intermediate Level (1986):

https://www.youtube.com/watch?v=Jl9wr66eJes

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě aktivity při cvičeních a seminářích.

Poznámka

není žádná poznámka

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů