Tanec na špičkách 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TNS1 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je dovršení získaných znalostí metodiky sur le pointes, zejména co se týká vrcholné formy této techniky, schopnost zadat kombinace nejen v rámci určitého prvku, ale také schopnost vytvořit složitější i velmi technicky náročná enchainements, která by měla obsahovat co největší škálu prvků techniky sur le pointes.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Základní praktická dovednost v technice tance sur le pointes. Metodické znalosti získané v bakalářském stupni.

Obsah kurzu

Tento pedagogický seminář seznamuje studenty s vrcholnou formou techniky klasického tance. V zimním semestru se navazuje na metodiku klasického tance, kdy studenti podrobněji rozebírají jednotlivé prvky této techniky a postupně vytvářejí jednoduché kombinace. Důležitou součástí semináře jsou hospitace jak na tanečních konzervatořích, tak hospitace na zkouškách v divadlech, kde je uváděn především tradiční klasický repertoir. Studenti tak mají možnost pozorovat a konfrontovat jak obtížná je technika sur le pointes.

Doporučená nebo povinná literatura

A.Vaganovová : Základy klasického tance, 1980 Praha; V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasický tanec, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 hodin klasického tance, 1972 Leningrad; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1982 Florida; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New york; T. Karsavina: Ballet Technique, 1957 Londýn; V. Ždychincová ? O. Pásková: Metodické poznámky ke klasickému tanci II., 1973 Praha; Video: B.Fewster - Pointe by Point (1988 Londýn); S. Schorer - School of American Ballet (1999 New York)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů