Tisk studijního plánu

Studijní plán Taneční věda (Mg) - od 2022/23 – 2. ročník

Studijní program: Taneční věda
Katedra tance
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Příprava diplomové práce 107PRDP3 Z 15 1ST 107PRDP4 Z 15 1ST
Seminář taneční vědy 107STV3 Z 3 1ST 107STV4 Z 3 1ST
Sociologie tance 107STA1 Z 3 2PT 107STA2 ZK 3 2PT
Minimální počet kreditů za semestr 21 21
Povinně volitelné předměty
Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník [107TVMGPVDTB]

Student volí z této skupiny ve 2. ročníku.

① Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník [107TVMGPVTV]

Student volí z této skupiny ve 2. ročníku.

④ Taneční věda - pedagogické minimum [107TVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Příprava diplomové práce 1 (107PRDP1) ZT Diplomovou prací
Příprava diplomové práce 2 (107PRDP2) ZT Diplomovou prací
Příprava diplomové práce 3 (107PRDP3) ZT Diplomovou prací
Příprava diplomové práce 4 (107PRDP4) ZT Diplomovou prací
Nové kontexty lidové taneční kultury a folklorismus 1 (107NKLT1) ZT Systematická taneční věda (S107STVMG)
Nové kontexty lidové taneční kultury a folklorismus 2 (107NKLT2) ZT
Seminář taneční vědy 1 (107STV1) ZT
Seminář taneční vědy 2 (107STV2) ZT
Seminář taneční vědy 3 (107STV3) ZT
Seminář taneční vědy 4 (107STV4) ZT
Sociologie tance 1 (107STA1) ZT
Sociologie tance 2 (107STA2) ZT
Tanec v náboženství a filosofii 1 (107TNF1) ZT
Tanec v náboženství a filosofii 2 (107TNF2) ZT
Taneční antropologie 1 (107TA1) ZT
Taneční antropologie 2 (107TA2) ZT
Taneční estetika 1 (107TE1) ZT
Taneční estetika 2 (107TE2) ZT
Základy tanečního managementu 1 (107ZM1) ZT
Základy tanečního managementu 2 (107ZM2) ZT
Zápis a analýza lidového tance 1 (107ZALT1) ZT
Zápis a analýza lidového tance 2 (107ZALT2) ZT
Jiří Kylián a jeho tvorba 1 (107JKT1) ZT Dějiny tance a baletu (S107DTBTVMG)
Jiří Kylián a jeho tvorba 2 (107JKT2) ZT
Tanec po roce 1945 1 (107TPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107TPR2) ZT
Tanec v asijských kulturách 1 (107TVA1) ZT
Tanec v asijských kulturách 2 (107TVA2) ZT
Tradiční baletní repertoár - minulost a současnost 1 (107TBR1) ZT
Tradiční baletní repertoár - minulost a současnost 2 (107TBR2) ZT
Vývoj baletní dramaturgie v Rusku po roce 1917 a její vliv na český balet 1 (107BDR1) ZT
Vývoj baletní dramaturgie v Rusku po roce 1917 a její vliv na český balet 2 (107BDR2) ZT