Tanec v náboženství a filosofii 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TNF1 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získali chronologický přehled, doplnili a prohloubili své znalosti o světových náboženstvích ve spojitosti s tanečními rituály, které je v řadě případů doprovází dodnes a mnohdy se stávají inspiračními zdroji pro nová díla.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět seznamuje posluchače s místem tance v kosmogonii starověkých kultur a jejich náboženských a filosofických systémech, které dodnes ovlivňují soudobé uvažování.

Tematické okruhy:

  1. Tanec jako základ starověkých náboženských rituálů, druh modlitby a meditace.
  2. Zoroastrismus a tanec.
  3. Hinduismus a tanec.
  4. Budhismus a tanec.
  5. Tanec ve spisech řeckých filosofů.

Doporučená nebo povinná literatura

MATOUŠOVÁ-RAJMOVÁ, Marie: Tanec v Mezopotámii. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2002. ISBN 80-73331-912-8.

PATRIDGE, Christopher (ed.). Lexikon světových náboženství. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-796-2.

PLATÓN. Ústava. Praha: Oikuméné, 1996. ISBN 80-86005-28-3.

PLATÓN. Euthydémos. Menón. Praha: Oikuméné, 1996. ISBN 80-85241-83-8.

GOSH, Mnopham ( orig. BHARATA-MUNI). The Natyashastra. Sanskrit Text with Transliteration and English Translation. Dilí: Chaukhamba Surbharati Prakashan, 2002.ISBN 9789385005831. Dostupné on-line (https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/the-natyashastra)

OESTERLEY, W. O. E. Sacred Dance. Dover Publications, 2002. ISBN 978-0486424941.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet formou písemného znalostního testu.

Další požadavky: docházka (min. 70 %), aktivita ve výuce, průběžné prověřování znalostí kontrolními otázkami.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů