Tradiční baletní repertoár - minulost a současnost 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TBR1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Seznámit posluchače do hloubky s jednotlivými baletními tituly z tradičního baletního odkazu z konce 19. století. U každého baletu prozkoumat okolnosti jeho vzniku, pozadí literárního námětu, jak vznikala hudební partitura a scénická podoba díla. Dále posluchači prohloubí své poznatky o tvůrcích jednotlivých titulů a interpretech, včetně ohlasu v tisku a dalších zpracováních těchto děl ve 20. a 21. století.

Tematické okruhy:

  1. Jak chápat tradiční baletní repertoár, jeho obecná charakteristika, stará díla jako zdroj nové inspirace.
  2. P.I. Čajkovskij: Labutí jezero (1877 a 1895)
  3. P.I. Čajkovskij: Spící krasavice (1890)
  4. P.I. Čajkovskij: Louskáček (1892)

Výsledky učení

Získání detailních znalostí o baletních dílech, která jsou pevnou součástí stálých baletních souborů a která přitahují zájem širokého publika. Rozšíření povědomí o historických a soudobých přístupech k těmto baletům, získání inspirativního vhledu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BRODSKÁ, Božena – VAŠUT, Vladimír. Svět tance a baletu. Praha: AMU Praha, 2004. ISBN 80-7331-004-X.

KAZÁROVÁ, Helena. Fenomén Labutí jezero. Programová brožura k inscenaci Labutí jezero. Praha: Národní divadlo v Praze, 2019. ISBN: 978-80-7258-692-9.

KAZÁROVÁ, Helena. Balet o dětech nejen pro děti. Programová brožura k inscenaci Louskáček. Praha: Národní divadlo v Praze, 1998. ISBN 80-85921-91-X.

Doporučená literatura:

DĚMIDOV, Aleksandr Pavlovič. Lebedino jeozero. Moskva: Iskusstvo, 1985. Šeděvri baleta.

KIRSTEIN, Lincoln. Four Centuries of Ballet. Fifty Masterworks. New York: Dover Publications. ISBN 0-486-24631-0.

KRASOVSKAJA, Věra. Istoria russkogo baleta. Moskva: Iskusstvo, 1978.

MEISNER, Nadine. Marius Petipa: the emperor´s ballet master. New York: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19-065929-5.

REBLING, Eberhard, ed. Marius Petipa, Meister des klassischen Balletts. Selbzeugnisse, Dokumente, Erinnerungen. Berlin: Henschelverlag, 1975.

ŽITOMIRSKIJ, David. Balety Čajkovskogo. Moskva: Gosudarstvenoje muzikalnoje izdatelstvo, 1957.

Videozáznamy baletních inscenací dostupné na YouTube a jiných veřejných zdrojích, fond Kyliánovy videotéky HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivita ve výuce, průběžné prověřování znalostí kontrolními otázkami a testy, docházka – min. 70 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů