Taneční antropologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TA2 ZK 3 2PT česky letní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvoj schopnosti teoretického myšlení, seznámení se specifickou problematikou a přístupy kulturní a sociální antropologie a jejich aplikace v taneční antropologie. Porozumění textu, kritické čtení.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je seznámit studenty se základní literaturou kulturní a sociální antropologie a vést je k porozumění odbornému textu; přiblížit proces utváření disciplíny zaměřené na antropologické studium tance a rozvíjet schopnost antropologicky myslet.

V druhém semestru se náplň zaměřuje na vývoj antropologických disciplín ve 20. a 21. století a taneční antropologii jako takovou.

Tematické okruhy:

  1. Strukturalismus – C. Lévi-Strauss, lingvistické teorie a sémiotika – F. de Saussure
  2. Interpretativní a poststrukturalistická antropologie - C. Geertz, kognitivní přístup ke studiu tance
  3. Formování disciplíny taneční antropologie – historie, teorie, metodologie
  4. Předmět studia taneční antropologie, koncept tance

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BUCKLAND, Theresa J., ed. Dance in the Field. Theory, Methods, and Issues in Dance Ethnography. New York: Palgrave Macmillan, 1999. ISBN 978-0312223786.

KAEPPLER, Adrienne L. a DUNIN, Elsie Ivancich, eds. Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2007. ISBN 978-9630585422.

YOUNGERMAN, Suzanne. Method and Theory in Dance Research: An Anthropological Approach. Yearbook of the International Folk Music Council 7, 1975, s. 116-133. ISSN 03166082.

BLACKING, John. Dance as Cultural System and Human Capability: An Anthropological Perspective. In: ADSHEAD-LANSDALE, Janet, ed. Dance, a multicultural perspective. Report of the Third Study of Dance Conference, University of Surrey April 5-9 1984. Guildford: National Resource Centre for Dance, 1984. s. 4-21. ISBN 978-0946483402.

GRAU, Andrée a WIERRE-GORE, Georgiana. Anthropologie de la danse. Genèse et construction d´une discipline. Paříž: Centre national de la danse, 2006. ISBN 978-2914124287.

GIURCHESCU, Anca. The Power of Dance and Its Social and Political Uses. Yearbook for Traditional Music 33, 2001, s. 109-121. ISSN 0740-1558.

HANNA, Judith Lynne. Movements Toward Understanding Humans Through the Anthropological Study of Dance. Current Anthropology 20, 1979, č. 2, s. 313-339. ISSN 0011-3204.

KAEPPLER, Adrienne L. Dance in Anthropological Perspective. Annual Review of Anthropology 7, 1978, s. 31-49. ISSN 0084-6570.

THOMAS, Helene, ed. Dance, Gender and Culture. Londýn: Palgrave Macmillan, 1993. ISBN 978-0-333-63759-3.

STAVĚLOVÁ, Daniela. K některým otázkám etnochoreologického studia: tanec, gender a politika. Národopisná revue 20, 2010, č. 4, s. 239-243. ISSN 0862-8351.

DUNIN, Elsie Ivancich; STAVĚLOVÁ, Daniela a GREMLICOVÁ, Dorota, eds. Dance, Gender and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-236-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška – ústní formou, ověření porozumění probrané látce a zadané literatuře

Účast ve výuce minimálně 75 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
STAVĚLOVÁ D.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Daniela STAVĚLOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů