Taneční antropologie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TA2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvoj schopnosti teoretického myšlení, seznámení se specifickou problematikou a přístupy kulturní a sociální antropologie a jejich aplikace v taneční antropologie. Porozumění textu, kritické čtení.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je seznámit studenty se základní literaturou kulturní a sociální antropologie a vést je k porozumění odbornému textu; přiblížit proces utváření disciplíny zaměřené na antropologické studium tance a rozvíjet schopnost antropologicky myslet.

V druhém semestru se náplň zaměřuje na vývoj antropologických disciplín ve 20. a 21. století a taneční antropologii jako takovou.

Tematické okruhy:

  1. Strukturalismus – C. Lévi-Strauss, lingvistické teorie a sémiotika – F. de Saussure
  2. Interpretativní a poststrukturalistická antropologie - C. Geertz, kognitivní přístup ke studiu tance
  3. Formování disciplíny taneční antropologie – historie, teorie, metodologie
  4. Předmět studia taneční antropologie, koncept tance

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BUCKLAND, Theresa J., ed. Dance in the Field. Theory, Methods, and Issues in Dance Ethnography. New York: Palgrave Macmillan, 1999. ISBN 978-0312223786.

KAEPPLER, Adrienne L. a DUNIN, Elsie Ivancich, eds. Dance Structures. Perspectives on the Analysis of Human Movement. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2007. ISBN 978-9630585422.

YOUNGERMAN, Suzanne. Method and Theory in Dance Research: An Anthropological Approach. Yearbook of the International Folk Music Council 7, 1975, s. 116-133. ISSN 03166082.

BLACKING, John. Dance as Cultural System and Human Capability: An Anthropological Perspective. In: ADSHEAD-LANSDALE, Janet, ed. Dance, a multicultural perspective. Report of the Third Study of Dance Conference, University of Surrey April 5-9 1984. Guildford: National Resource Centre for Dance, 1984. s. 4-21. ISBN 978-0946483402.

GRAU, Andrée a WIERRE-GORE, Georgiana. Anthropologie de la danse. Genèse et construction d´une discipline. Paříž: Centre national de la danse, 2006. ISBN 978-2914124287.

GIURCHESCU, Anca. The Power of Dance and Its Social and Political Uses. Yearbook for Traditional Music 33, 2001, s. 109-121. ISSN 0740-1558.

HANNA, Judith Lynne. Movements Toward Understanding Humans Through the Anthropological Study of Dance. Current Anthropology 20, 1979, č. 2, s. 313-339. ISSN 0011-3204.

KAEPPLER, Adrienne L. Dance in Anthropological Perspective. Annual Review of Anthropology 7, 1978, s. 31-49. ISSN 0084-6570.

THOMAS, Helene, ed. Dance, Gender and Culture. Londýn: Palgrave Macmillan, 1993. ISBN 978-0-333-63759-3.

STAVĚLOVÁ, Daniela. K některým otázkám etnochoreologického studia: tanec, gender a politika. Národopisná revue 20, 2010, č. 4, s. 239-243. ISSN 0862-8351.

DUNIN, Elsie Ivancich; STAVĚLOVÁ, Daniela a GREMLICOVÁ, Dorota, eds. Dance, Gender and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-236-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška – ústní formou, ověření porozumění probrané látce a zadané literatuře

Účast ve výuce minimálně 75 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů