Vývoj baletní dramaturgie v Rusku po roce 1917 a její vliv na český balet 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107BDR1 zápočet 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucie DERCSÉNYI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYI

Obsah

Cíl předmětu:

Seznámení s vývojem baletu v sovětském Rusku po roce 1917 v kontextu s politickými změnami do roku 1980.

Tematické okruhy:

Další inspirační zdroje baletů v 50. letech

-60. léta, Šurale, Solvejg, Spartakus, Legenda o lásce – doplněno videozáznamem, Štěnice, Dvanáct – Leonid Jakobson. Choreografické miniatury – soubor nejlepších Jakobsonových prací, prem. 1959 Leningrad) - doplněno záznamem Jakobsonových prací, Svěcení jara, Hrdinská poéma, Asel, Horalka, redakce Louskáčka (Grigorovič, 1963, Velké div.), Spící krasavice (Velké divadlo 1963, 1973)

Výsledky učení

Orientace v daných periodách, znalosti o dramaturgii a repertoáru baletních souborů v sovětském Rusku a jeho vliv na proměny repertoáru na českých tanečních scénách. Vnímání politicko-společenských souvislostí divadelního a výtvarného umění – propojenost uměleckých žánrů. Schopnost komparace inscenačních a choreografických přístupů v baletních inscenacích. Samostatnost, rozhled, jazyková vybavenost, vnímání dané problematiky a tématu v širších společensko-sociálních souvislostech.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BROCKETT, Oskar G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-364-9. Speciálně kapitola Ruský modernismus, str. 558-563.

BRODSKÁ, Božena; VAŠUT, Vladimír. Svět tance a baletu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. ISBN 80-7331-004-X.

NIŽINSKÁ, Romola. Nižinský. Praha: Sfinx – Bohumil Janda, 1936.

PLISECKAJA, Maja Michajlovna. Já Maja. Praha: Ikar, 1997. ISBN 80-7202-157-5.

STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. Můj život v umění. Praha: Svoboda, 1946.

Studie, odborné články

SAYERS, Lesley-Anne. Rediscovering Diaghilev´s Pas d´acier. Dance Research, volume 18, n. 2, Winter 2000, str. 163-185.

SCHERL, Adolf. K dramaturgii naší divadelní avantgardy. Divadlo 8, 1957, č. 12, s. 983–993.

SCHERL, Adolf. Několik tezí o české divadelní avantgardě a realismu. Divadlo 9, 1958, č. 5, s. 318–327.

SCHERL, Adolf. Avantgarda po 1945. Divadlo 17, 1966, č. 1, s. 1–5.

SCHERL, Adolf. Význam levé avantgardy ve vývoji českého divadla 1919–1938. Česká literatura

19, 1971, č. 1–2, s. 173–185.

SCHERL, Adolf. Moderní divadlo a lidová tvorba. Divadlo 18, 1967, č. 2, s. 25–34.

SCHERL, Adolf. Úvaha o pojmu styl. Divadlo 20, 1969, č. 5, s. 5–12.

SCHERL, Adolf. Expresionistické divadlo na pražských německých a českých scénách 1914–1925. Divadelní revue 11, 2000, č. 4, s. 36–44.

Taneční aktuality: https://www.tanecniaktuality.cz/kritiky/svetly-pramen-bajecna-choreografie-alexeje-ratmanskeho

Doporučená literatura:

BEAUMONT, Cyril W. Supplement to complete book of ballets. London: C. W. Beaumont, 1945. Kapitola Soviet Ballets, p. 165-195.

KRASOVSKAJA, Věra M. ed. Sovětskij baletnyj těatr. Moskva: Iskusstvo, 1976.

SLONIMSKIJ, Jurij Iosifovič. Mastera baleta: K. Didlo, Ž. Perro, A. Sen-Leon, L. Ivanov, M. Petipa. Leningrad: Iskusstvo, 1937.

Záznamy inscenací baletů (např. Rudý mák, Romeo Julie, Gajané, Spartakus, Miniatury)

Film Mžitky (Wladyslaw Strzeminski) Andrzeje Wajdy, 2016

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet – vypracování seminární práce na téma týkající se předmětu

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů