Tanec v asijských kulturách 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TVA2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Obsah

Cíl výuky:

Přednáška navazuje na probranou látku v prvním semestru, pokračuje v rozšiřování povědomí o tanci v kulturách Dálného východu. Zaměřuje se především na tance Indie, Číny, Indonésie a Japonska, představuje moderní a současné divadelní a taneční umění v těchto zemích a jejich vliv na evropskou taneční scénu. Historické souvislosti dává do kontextu současných socioekonomických reálií. V rámci témat je probírán také filozofický, společenský, politický i ekonomický kontext každé země v daném období a ve vztahu k vzniku nových uměleckých a tanečních forem.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student získal poznatky z tanečních kultur Asie, je si vědom jejich specifik i analogií. Dokáže samostatně zpracovat krátký referát pro své kolegy na dané téma z literatury. Díky proniknutí do zákonitostí odlišné kultury získal nový náhled na kulturu vlastní.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BUREŠOVÁ, Lucie. Východní taneční kultury v českém kontextu počátku 20. století, bakalářská práce. Praha: HAMU, 2005.

BUREŠOVÁ, Lucie. Tanec butó v souvislostech moderních dějin Japonska. In DISK 37, září 2011. Praha: AMU 2011, s. 119-136.

KALVODOVÁ, Dana. Asijské divadlo na konci milénia. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 317 s., ISBN 80-200-1019-X.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a Nina VANGELI. Čítanka světové choreografie 20. století: studijní texty Konzervatoře Duncan Centre. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

SÝKORA, Jan. Cesta tradice i změny. Vyrobeno v Japonsku. In: Made in Japan. Eseje o současné japonské popkultuře. Praha: 2014. s. 7-21.

Doporučená literatura:

AU, Susan. Ballet and modern dance. London: Thames & Hudson, 2002. ISBN 0500203520.

GRAU, Andrée. Dance and the Shifting Sands of Multiculturalism. In URMIMALA, Sarkar Munsi, ed.: Dance, trancending borders, 2008.

HANNA, Judith Lynn. Cultural Context. Heslo v encyklopedii: COHEN, Selma Jeanne, ed.: International Encyclopedia of Dance, Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 362-366. ISBN-13: 978-0195094626.

VAN ZILE, Judy. Perspectives on Korean dance. Middletown: Wesleyan University Press, c2001. ISBN 0-8195-6494-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Ověření znalostí písemný testem.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů