Tanec v asijských kulturách 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TVA2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získal poznatky z tanečních kultur Asie, je si vědom jejich specifik i analogií. Dokáže samostatně zpracovat krátký referát pro své kolegy na dané téma z literatury. Díky proniknutí do zákonitostí odlišné kultury získal nový náhled na kulturu vlastní.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Přednáška navazuje na probranou látku v prvním semestru, pokračuje v rozšiřování povědomí o tanci v kulturách Dálného východu. Zaměřuje se především na tance Indie, Číny, Indonésie a Japonska, představuje moderní a současné divadelní a taneční umění v těchto zemích a jejich vliv na evropskou taneční scénu. Historické souvislosti dává do kontextu současných socioekonomických reálií. V rámci témat je probírán také filozofický, společenský, politický i ekonomický kontext každé země v daném období a ve vztahu k vzniku nových uměleckých a tanečních forem.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BUREŠOVÁ, Lucie. Východní taneční kultury v českém kontextu počátku 20. století, bakalářská práce. Praha: HAMU, 2005.

BUREŠOVÁ, Lucie. Tanec butó v souvislostech moderních dějin Japonska. In DISK 37, září 2011. Praha: AMU 2011, s. 119-136.

KALVODOVÁ, Dana. Asijské divadlo na konci milénia. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 317 s., ISBN 80-200-1019-X.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a Nina VANGELI. Čítanka světové choreografie 20. století: studijní texty Konzervatoře Duncan Centre. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-239-6412-7.

SÝKORA, Jan. Cesta tradice i změny. Vyrobeno v Japonsku. In: Made in Japan. Eseje o současné japonské popkultuře. Praha: 2014. s. 7-21.

Doporučená literatura:

AU, Susan. Ballet and modern dance. London: Thames & Hudson, 2002. ISBN 0500203520.

GRAU, Andrée. Dance and the Shifting Sands of Multiculturalism. In URMIMALA, Sarkar Munsi, ed.: Dance, trancending borders, 2008.

HANNA, Judith Lynn. Cultural Context. Heslo v encyklopedii: COHEN, Selma Jeanne, ed.: International Encyclopedia of Dance, Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 362-366. ISBN-13: 978-0195094626.

VAN ZILE, Judy. Perspectives on Korean dance. Middletown: Wesleyan University Press, c2001. ISBN 0-8195-6494-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Ověření znalostí písemný testem.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů