Jiří Kylián a jeho tvorba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107JKT1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Poskytnout studentům detailní poznatky týkající se uměleckého života a tvorby jednoho z nejvýznamnějších současných choreografů, Jiřího Kyliána, zasadit jeho dílo do kontextu doby, osvětlit vývoj jeho tvorby na pozadí kulturních, estetických, sociálních a politických změn v jednotlivých etapách dějinného vývoje v Evropě a také porovnat jeho způsob práce s jeho současníky, opět v jednotlivých etapách vývoje jeho tvorby.

Předmět studentům poskytuje nejen dějinné informace, ale také rozvíjí jejich schopnosti analytické intepretace choreografické tvorby.

Tematické okruhy:

1.Raná léta: Rodinné zázemí Jiřího Kyliána, taneční kariéra matky Jiřího Kyliána, Markéty.

2.Období studií: Československo mezi lety 1060–1968, studium na konzervatoři, Vysokoškolský umělecký soubor a osobnosti pedagogů (Frank Towen, Zora Šemberová, František Pokorný), studium na Royal Ballet Academy v Londýně.

3.Taneční kariéra a choreografické začátky: Dějiny souboru Stuttgart Ballett, osobnost a přínos choreografa Johna Cranka, první choreografické práce Jiřího Kyliána, další osobnosti, které započaly svou kariéru pod Crankovým vedením (William Forsythe, Uwe Scholz, John Cranko)

4.Historie a repertoár Nederland Dans Theater (Nizozemského tanečního divadla) do příchodu Jiřího Kyliána

5.Historie a repertoár Nederlands Dans Theater pod vedením Jiřího Kyliána (dramaturgický profil, postupný vznik NDT2 a NDT3, choreografické workshopy, další choreografické osobnosti, které Kylián přizval ke spolupráci)

6.Chronologický vývoj choreografické práce Jiřího Kyliána mezi lety 1975–2006

7.Chronologický vývoj práce Jiřího Kyliána od roku 2006 do současnosti

Výsledky učení

Po absolvování předmětu budou studenti podrobně seznámeni s životem a dílem Jiřího Kyliána a jeho osobnost pro ně bude pevně ukotvena jak v kontextu všeobecného dějinného vývoje, tak v kontextu vývoje světové choreografie poslední třetiny 20. století a prvních desetiletí 21. století. První část výuky tohoto předmětu studenty faktograficky připraví na část druhou, ve které se budou zabývat hlubšími rozbory jednotlivých etap a aspektů Kyliánovy tvorby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

A múzám ke cti: Čestné doktoráty udělené na Akademii múzických umění v Praze 1996-2017 = To the Honour of the Muses : Honorary Doctorates Awarded by the Academy od Performing Arts in Prague 1996-2017. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. ISBN 978-80-7331-488-0.

LANZ, Isabella; GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra; VAŠEK, Roman. Různé břehy: choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2011. ISBN 978-80-7008-267-6.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. Krajina tance. Praha: IPOS 2001. ISBN 80-7068-159-4.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. Tance, špalíčky, kytice a jiná díla obsahující inspiraci lidovým uměním. Praha: NIPOS-Artama 2004. ISBN 80-7068-188-8.

PASEKOVÁ, Dana. Jiří Kylián. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. ISBN 80-85883-77-5.

ŠEMBEROVÁ, Zora. Na šťastné planetě. Praha: Národní divadlo, 2008. ISBN 978-80-7258-272-3.

Studentské práce

BITTEROVÁ, Jana. Jiří Kylián. Praha: 1. soukromá taneční konzervatoř v Praze, 2008. 28 s. +. ISBN (brož.) opon. posudek.

ŠŤASTNÁ, Lucie. Portrét Jiřího Kyliána: seminární práce. Praha: Katedra tance HAMU, 1988.

Doporučená literatura:

Ballett der Würtenbergischen Staatstheater Stuttgart: The Min-On World Ballet Series. 6. [Tokyo]: [The Asahi Breweries], [1972].

GILLASPY, Elizabeth Ann. Movement is the essence: choreographer Jiri Kylian. Lubbock: Texas Tech University, 1991.

Videozáznamy:

Interní záznamy z fondu Kyliánova tanečního archivu a knihovny HAMU

Archivní záběry osobního charakteru

Kompletní dílo Jiřího Kyliána

Vybrané záznamy premiér Nizozemského tanečního divadla mezi lety 1974 a 2006

NEUMEIER, John. John Neumeier - balety I.. 2 disky: (129 a 123 min.) :. ISBN 80-7258-753-8 obraz: PAL.

NEUMEIER, John. John Neumeier - balety II.. 2 disky: (118 a 108 min.) :. ISBN 80-7258-753-8 obraz: PAL.

FORSYTHE, William. William Forsythe. Den Haag: Kylian Foundation, 2010. 2 videodisky (DVD) (108 a 94 min.) : barev., obraz PAL 4:3, zvuk Dolby Digital 2.0

Moderní balet 1 : The Great Mass ; Umění baletu XX. století. Berlin: EuroArts Music, 2005. 2 videodisky (DVD) (130 a 73 min.) : barev., obraz PAL 4:3, zvuk Dolby Digital 2.0

ZIMMERMANN, Dieter. Vier Choreographien für Cranko : Scholz, Forsythe, Kylián, Neumeier. [S.l.]: [s.n.], ©1997. 1 DVD-video (44 min.) : 1, disk 1. barevný, obraz 16:9, zvuk Stereo

Stuttgart Ballet : The miracle lives. Stockholm: Sveriges TV AB, 1987. 88 min. ISBN 80-7258-753-8.

CRANKO, John. John Cranko - balety II. Stuttgart: Ballet der Württenbergischen Staatstheater, 197-. 2 disky: (105 a 88 min.) :. ISBN 80-7258-753-8 obraz: PAL.

Elektronické zdroje

Jiří Kylián: http://www.jirikylian.com

Nederlands Dans Theater: https://www.ndt.nl

Pedagog může literaturu a videozáznamy obměnit, pokud to bude průběh semináře vyžadovat.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce v rozsahu 5-10 NS.

Další požadavky: minimálně 50% účast ve výuce, samostudium a aktivita v hodinách, odevzdání dílčích úkolů.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů