Zjednodušený studijní plán Taneční věda (Mg) - od 2022/23

Katedra tance

Studijní program: Taneční věda

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
107KS1 Kritický seminář 1 Z 2
107PRDP1 Příprava diplomové práce 1 Z 5
107STV1 Seminář taneční vědy 1 Z 3
107TPR1 Tanec po roce 1945 1 Z 3
107TA1 Taneční antropologie 1 Z 3
107TE1 Taneční estetika 1 Z 3
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník
výběr ze skupiny Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
107KS2 Kritický seminář 2 Z 2
107PRDP2 Příprava diplomové práce 2 Z 5
107STV2 Seminář taneční vědy 2 Z 3
107TPR2 Tanec po roce 1945 2 ZK 3
107TA2 Taneční antropologie 2 ZK 3
107TE2 Taneční estetika 2 ZK 3
107ZM2 Základy tanečního managementu 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník
výběr ze skupiny Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107PRDP3 Příprava diplomové práce 3 Z 15
107STV3 Seminář taneční vědy 3 Z 3
107STA1 Sociologie tance 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 21
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník
výběr ze skupiny Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107PRDP4 Příprava diplomové práce 4 Z 15
107STV4 Seminář taneční vědy 4 Z 3
107STA2 Sociologie tance 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 21
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník
výběr ze skupiny Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60