Taneční estetika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TE2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK, Zuzana RAFAJOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je získat nejen široký, ale také výsostně poučený rozhled po možnostech tanečního umění v rámci divadelní tvorby, schopnosti orientace v užívání adekvátních termínů v mluveném a písemném projevu. Rozlišovat a oceňovat individuální stylové charakteristiky jednotlivých choreografů a tanečníků.

Forma studia

Výklad metod analýzy uměleckých děl a jejich následné užití, řízený dialog, srovnávání ukázek spojené s diskusí

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Taneční estetika 1, schopnost analytického a abstraktního myšlení. Přehled o základních pojmech z teorie divadla.

Obsah kurzu

Technicko-estetické principy:Taneční technika a estetický výsledek, jejich vzájemné ovlivňování a propojení. „Styl“ tance, „Charakter“ tance. Technicko-estetické principy vybraných současných „rukopisů“.

Estetika taneční tvorby: Specifické rysy, protiklady působící na subjekt a objekt.

Úvod do teorie interpretace: Rozbor a komparace individuálních tanečních výkonů, vývojové tendence interpretace tzv. tradičního repertoáru.

Doporučená nebo povinná literatura

Janeček, Václav: Tělo a tanec. AMU Praha, 1997

Kazárová, Helena: Ohlédnutí za vývojem klasického tance. In: Ozvěny tance, AMU Praha 1998

Pavlovský, Petr: K pojetí tance v české estetice a obecné teorii umění I-IV. In: Taneční listy 1-4, Praha 1999

Schumacher, Ernst a kol.: Darsteller und Darstellungskunst, Berlin 1981

Váross, Marian: Estetično, umenie a člověk. Tatran Bratislava 1969

Volek, Jaroslav: Otázky taxonomie umění. Étos a afekt. In: Estetika, č. 3-4,1970 a č. 1-2, 1971

Dickie, George: Introduction to aesthetics, an analytical approach. London 1997

Fraleigh, Sondra Horton: Dance and the lived body. London 1996

Richardson, Annie: An aesthetics of Performance: Dance in Hogarth´s Analysis of Beauty. In: Dance Research, Vol. 20, No. 2, 1997, Edinburgh University Press

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na přednáškách, písemné eseje a ústní zkoušky. Hodnocení se skládá 25% z aktivity při výuce, 25% hodnocení eseje a 50% ústní zkoušky

Poznámka

V ak. roce 2010/2011 předmět není vyučován.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů