Taneční estetika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TE2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK, Zuzana RAFAJOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět obsahuje problematiku obecné estetiky aplikované do speciální taneční estetiky, kterou dále navazujícím způsobem rozvádí v dalších tematických okruzích. Studenti rozvíjejí další estetické kategorie a pojmy týkající se pohybu a těla (v tanci). Zaměřují se na interpretaci konkrétních příkladů v tanečním umění za využití základních všeobecných filozofických znalostí.

Výuka je založena na schopnosti výstavby myšlení a chápaní pojmů, které jsou vedeny formou odborné disputace. Tento typ interaktivní přednášky a rozpravy vedou studenta k sebereflexi a napomáhají k efektivitě řešení zadaných úkolů. Odborné vedení zajišťuje kvalitu chápání problematiky estetiky a osvojení si odborného diskurzu, v němž student využívá nabytých znalostí a dovedností oboru a prokazuje schopnost aplikovat je osobitým způsobem.

Cílem studia je rozvíjení znalostí o dalších estetických jevech, vztazích, pozorování, poznávání a schopnosti verbalizovat duchovní rovinu přemýšlení a prezentace tanečního umění. Studenti se seznamují s postojem k umění a světu zvláštní formou konfrontace, provázanosti chápání života a uměleckého představení, optikou otevřenosti a spolupráce poznávaných jevů a aplikací teoretických přístupů v praxi.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ARISTOTELES. Poetika. Praha: GRYF, 1993. ISBN 80-85829-01-0.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Vyd. 1. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. 334 s. ISBN 978-80-904487-2-8.

HENCKMANN, Wolfhart. Estetický slovník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1995.

CHALUPECKÝ, Jindřich. Evropa a umění. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 553 s. ISBN 80-7215-264-5.

JANEČEK, Václav. Tělo a tanec. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1997. 103 s. ISBN 80-85883-23-6.

LENDEROVÁ, Milena. Dějiny těla : prameny, koncepty, historiografie. 1. vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 261 stran. ISBN 978-80-7465-068-0.

Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. 1. vyd. Praha: Libri Národní divadlo v Praze, 2004. 348 s. ISBN 80-7277-194-9.

SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. [1. vyd.]. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 80-85605-8-X.

ZUSKA, Vlastimil. Estetika : úvod do současnosti tradiční disciplíny. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 132 s. ISBN 80-7254-194-3.

Doporučená literatura:

ROYCE PETERSON, Anya. The Antropology of Dance. Vyd. 1. Indiana University Press 1977. ISBN 978-1852730888.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, prověření znalostí a schopností, prezentace výzkumu vybraných pojmů, analýza a obhajoba písemné seminární práce (min. 3NS)

Další požadavky: docházka min. 80 %, aktivita ve výuce, zpracování dílčích úkolů

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů