Tanec v náboženství a filosofii 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TNF2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět seznamuje posluchače s místem tance v náboženských a filozofických systémech, které dodnes ovlivňují soudobé uvažování, a to od starověku po současnost.

Tematické okruhy:

  1. Judaismus a tanec
  2. Křesťanství a tanec
  3. Islám a tanec
  4. Friedrich Nietzsche a jeho myšlenky o tanci

Výsledky učení

Studenti získali chronologický přehled, doplnili a prohloubili své znalosti o světových náboženstvích ve spojitosti s tanečními rituály, které je v řadě případů doprovází dodnes a mnohdy se stávají inspiračními zdroji pro nová díla. Posluchači dále poznají, jak se téma tance odráží v Bibli a následně i v novodobé filosofii.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MANOR, Giora. The Bible as Dance. Dance Magazine 52, 1978, č. 12, s. 55-86. ISSN: 0011-6009.

LEIFROVÁ, Alena. Tématika tance v textech Starého a Nového zákona. Praha, 2011. Seminární práce. Akademie múzických umění v Praze. Hudební a taneční fakulta AMU. Katedra tance.

PATRIDGE, Christopher Hugh, ed. Lexikon světových náboženství. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-796-2.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Nečasové úvahy. Praha: Oikoymenh, 2005. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-7298-134-X.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O životě a umění. Praha: Votobia, 1995. Malá díla. ISBN 80-85885-54-9.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Zrození tragédie z ducha hudby. Praha: Gryf, 1993. Estetická řada.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška z probrané látky.

Další požadavky: docházka (min. 70 %), aktivita ve výuce, průběžné prověřování znalostí kontrolními otázkami.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů