Tanec v náboženství a filosofii 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TNF2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získali chronologický přehled, doplnili a prohloubili své znalosti o světových náboženstvích ve spojitosti s tanečními rituály, které je v řadě případů doprovází dodnes a mnohdy se stávají inspiračními zdroji pro nová díla. Posluchači dále poznají, jak se téma tance odráží v Bibli a následně i v novodobé filosofii.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět seznamuje posluchače s místem tance v náboženských a filozofických systémech, které dodnes ovlivňují soudobé uvažování, a to od starověku po současnost.

Tematické okruhy:

  1. Judaismus a tanec
  2. Křesťanství a tanec
  3. Islám a tanec
  4. Friedrich Nietzsche a jeho myšlenky o tanci

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MANOR, Giora. The Bible as Dance. Dance Magazine 52, 1978, č. 12, s. 55-86. ISSN: 0011-6009.

LEIFROVÁ, Alena. Tématika tance v textech Starého a Nového zákona. Praha, 2011. Seminární práce. Akademie múzických umění v Praze. Hudební a taneční fakulta AMU. Katedra tance.

PATRIDGE, Christopher Hugh, ed. Lexikon světových náboženství. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-796-2.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Nečasové úvahy. Praha: Oikoymenh, 2005. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-7298-134-X.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O životě a umění. Praha: Votobia, 1995. Malá díla. ISBN 80-85885-54-9.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Zrození tragédie z ducha hudby. Praha: Gryf, 1993. Estetická řada.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška z probrané látky.

Další požadavky: docházka (min. 70 %), aktivita ve výuce, průběžné prověřování znalostí kontrolními otázkami.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů