Vývoj baletní dramaturgie v Rusku po roce 1917 a její vliv na český balet 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107BDR2 zkouška 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lucie DERCSÉNYI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYI

Obsah

Cíl předmětu:

Seznámení s vývojem baletní dramaturgie v sovětském Rusku 1980–2000. Vliv sovětského baletu na repertoár na českých tanečních scénách v letech 1930–1990. Proměny repertoáru po roce 1989.

Tematické okruhy:

Inscenace sovětských titulů v Československu:

Výsledky učení

Orientace v daných periodách, znalosti o dramaturgii a repertoáru baletních souborů v sovětském Rusku a jeho vliv na proměny repertoáru na českých tanečních scénách. Vnímání politicko-společenských souvislostí, divadelního a výtvarného umění - propojenost uměleckých žánrů. Schopnost komparace inscenačních a choreografických přístupů v baletních inscenacích. Samostatnost, rozhled, jazyková vybavenost, vnímání dané problematiky a tématu v širších společensko-politických a kulturních souvislostech.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BRODSKÁ, Božena; VAŠUT, Vladimír. Svět tance a baletu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. ISBN 80-7331-004-X.

ČIŽMÁRIKOVÁ, Monika. Balet Národního divadla v 70. a 80. letech 20. století. Diplomová práce. Praha: AMU, 2017.

DERCSÉNYIOVÁ, Lucie. Sovětské balety na našich scénách. Diplomová práce. Praha: AMU.

IVANOU, Uladzimir. Brjancev, Ejfman, Jelizarjev: cesty sovětské choreografie 80. a 90. let 20. století. Diplomová práce. Praha: AMU, 2018.

IVANOU, Uladzimir. Valentin Jelizarjev, choreograf běloruského baletu. Bakalářská práce. Praha: AMU, 2016.

JUST, Vladimír; KNOPP, František. Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1720-8.

SCHMIDOVÁ, Lidka. Československý balet. Praha: Orbis, 1962.

VAŠUT, Vladimír. Dramaturgie baletu v ČSSR 1945–1980 : určeno pro posl. fak. hudební, katedra tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

VAŠUT, Vladimír. Problémy soudobého baletu : Výběr článků ze zahraničních časopisů. Praha: Divadelní ústav, 1972.

Vývoj českého baletu po roce 1945 a problematika současné baletní tvorby : (materiály ze semináře). Praha: Svaz českých dramatických umělců, 1983.

Elektronické zdroje:

Taneční aktuality: https://www.tanecniaktuality.cz/kritiky/la-bayadre-ratmanskeho-navrat-k-pramenum [8. 4. 2021]

Doporučená literatura:

BEAUMONT, Cyril W. Supplement to complete book of ballets. London: C. W. Beaumont, 1945. Kapitola Soviet Ballets, p. 165-195.

KRASOVSKAJA, Věra M. ed. Sovětskij baletnyj těatr. Moskva: Iskusstvo, 1976.

SLONIMSKIJ, Jurij Iosifovič. Mastera baleta: K. Didlo, Ž. Perro, A. Sen-Leon, L. Ivanov, M. Petipa. Leningrad: Iskusstvo, 1937.

Studie, odborné články

SAYERS, Lesley-Anne. Rediscovering Diaghilev´s Pas d´acier. Dance Research, Volume 18, n. 2, Winter 2000, str. 163–185.

Záznamy inscenací baletů (např. Popelka, Ivan Hrozný, Anna Kareninová, Carmen suita) dostupné na YouTube, v Kyliánově videotéce HAMU a jiných zdrojích.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminární úkoly, samostatné studium literatury, analýza odborného textu vztahujícího se k probírané látce. Ústní zkouška z probírané látky.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů