Jiří Kylián a jeho tvorba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107JKT2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem je umožnit studentům hlubší analytický a kritický pohled na jednotlivé fáze choreografické tvorby Jiřího Kyliána a její tematické a žánrové spektrum v kontextu dějinného, kulturního, filozofického a estetického vývoje v Evropě mezi lety 1960 a 2020.

Tematické okruhy:

1.Raná choreografická léta: 60. léta v Evropě a v Československu, Vysokoškolský umělecký soubor a první choreografická práce na tanečním oddělení Konzervatoře v Praze. Londýn jako otevřené dveře do světa i do profese.

2.V Crankových stopách: Experimentální období od prvních prací ve Stuttgartu po první pohostinské choreografie v Nizozemí.

3.Poetické období: choreografie mezi lety 1975 a 1985

4.Černobílé období: revoluce v jevištním svícení, zásadní změny ve scénografii a kostýmním pojetí inscenací

5.Syntetické období: nové inspirace, nové technologie, nová média

6.Filmová, dramatická a spisovatelská tvorba

7.Kyliánovy narativně nenarativní balety (Stoolgame, Příběh vojáka, Dítě a kouzla, Kaguyahime, Tanz-Schul)

8.Vývoj výtvarného konceptu Kyliánových inscenací a jeho spolupracovníci z řad výtvarníků

9.Od hudby ke zvuku: vývoj Kyliánova postoje k využití hudby a zvuku na jevišti od děl významných hudebních skladatelů přes elektronickou hudbu, mluvené slovo po autorskou zvukovou tvorbu.

10.Vývoj pohybového slovníku a choreografické textury (specifika choreografického rukopisu, partnerská práce, efekt věčného pohybu, dramatické a dramaturgické aspekty Kyliánovy tvorby)

11.Spolupracovníci, chráněnci a následovníci: Hans van Manen, Mats Ek, Ohad Naharin, Nacho Duato, Martha Clarke, Christopher Bruce, Paul Lightfoot, Lionel Hoche, Patrick Delcroix, Václav Kuneš, Patric Marin a další

Výsledky učení

Po absolvování předmětu budou studenti podrobně seznámeni s osobností Jiřího Kyliána a jeho dílo pro ně bude pevně ukotveno jak ve všeobecném dějinném kontextu, tak v kontextu vývoje světové choreografie poslední třetiny 20. století a prvních desetiletí 21. století. Kromě hlubokého vhledu do jednotlivých aspektů Kyliánovy tvorby budou také seznámeni s jejím dopadem na současnou podobu tanečního umění ve světě i u nás. Budou dále rozvíjet schopnost propojení historických a teoretických poznatků s živou podobou tance a s jeho analytickou reflexí.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

LANZ, Isabella; GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra; VAŠEK, Roman. Různé břehy: choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2011. ISBN 978-80-7008-267-6.

Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-339-6412-7.

Pro studenty programu Taneční věda (pro ostatní jako doporučená literatura)

ADSHEAD, Janet ed. Dance Analysis: Theory and Practice. London: Dance Books, 1988. ISBN 9781852730031.

ADSHEAD-LANSDALE, Janet ed. Dancing Text. Intertextuality in Interpretation. London: Palgrave Macmillan, 1999. ISBN 978-1-349-36014-7.

Studentské práce:

MALÁ, Kateřina. Dramatický způsob práce Jiřího Kyliána. Praha: AMU, 2007.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Jiří Kylián : sonda do choreografického procesu. Praha: AMU, 2009.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Nederlands Dans Theater. (Nizozemské Taneční Divadlo). Praha: AMU 1995.

Doporučená literatura:

GILLASPY, Elizabeth Ann. Movement is the essence: choreographer Jiri Kylian. Lubbock: Texas Tech University, 1991.

KOEGLER, Horst. John Cranko und das Stuttgarter Ballett : 1961-1973. Pfullingen: Günther Neske, c1975.

Hans van Manen : foto's - feiten - meiningen; photographs - facts - opinions. 1. vyd. Amsterdam: Nederlands Instituut voor de Dans, 1992.

The Dance in the Netherlands. Den Haag: Ministery of Cultural Affairs, Recreation and Social Welfare, 1971.

Jiří Kylián retrospective. Den Haag: Nederlands Dans Theater, 1991.

Videozáznamy:

Interní záznamy z fondu Kyliánova tanečního archivu a knihovny HAMU

Archivní záběry osobního charakteru

Kompletní dílo Jiřího Kyliána

Vybrané záznamy premiér Nizozemského tanečního divadla mezi lety 1974 a 2006

Elektronické zdroje

Jiří Kylián: http://www.jirikylian.com

Nederlands Dans Theater: https://www.ndt.nl

Pedagog může literaturu a videozáznamy obměnit, pokud to bude průběh semináře vyžadovat.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška probíhá ústní formou (předem zadané téma ke zpracování).

Další požadavky: minimálně 50% účast ve výuce, samostudium a aktivita v hodinách, odevzdání dílčích úkolů.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů