Jiří Kylián a jeho tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107JKT2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu budou studenti podrobně seznámeni s osobností Jiřího Kyliána a jeho dílo pro ně bude pevně ukotveno jak ve všeobecném dějinném kontextu, tak v kontextu vývoje světové choreografie poslední třetiny 20. století a prvních desetiletí 21. století. Kromě hlubokého vhledu do jednotlivých aspektů Kyliánovy tvorby budou také seznámeni s jejím dopadem na současnou podobu tanečního umění ve světě i u nás. Budou dále rozvíjet schopnost propojení historických a teoretických poznatků s živou podobou tance a s jeho analytickou reflexí.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem je umožnit studentům hlubší analytický a kritický pohled na jednotlivé fáze choreografické tvorby Jiřího Kyliána a její tematické a žánrové spektrum v kontextu dějinného, kulturního, filozofického a estetického vývoje v Evropě mezi lety 1960 a 2020.

Tematické okruhy:

1.Raná choreografická léta: 60. léta v Evropě a v Československu, Vysokoškolský umělecký soubor a první choreografická práce na tanečním oddělení Konzervatoře v Praze. Londýn jako otevřené dveře do světa i do profese.

2.V Crankových stopách: Experimentální období od prvních prací ve Stuttgartu po první pohostinské choreografie v Nizozemí.

3.Poetické období: choreografie mezi lety 1975 a 1985

4.Černobílé období: revoluce v jevištním svícení, zásadní změny ve scénografii a kostýmním pojetí inscenací

5.Syntetické období: nové inspirace, nové technologie, nová média

6.Filmová, dramatická a spisovatelská tvorba

7.Kyliánovy narativně nenarativní balety (Stoolgame, Příběh vojáka, Dítě a kouzla, Kaguyahime, Tanz-Schul)

8.Vývoj výtvarného konceptu Kyliánových inscenací a jeho spolupracovníci z řad výtvarníků

9.Od hudby ke zvuku: vývoj Kyliánova postoje k využití hudby a zvuku na jevišti od děl významných hudebních skladatelů přes elektronickou hudbu, mluvené slovo po autorskou zvukovou tvorbu.

10.Vývoj pohybového slovníku a choreografické textury (specifika choreografického rukopisu, partnerská práce, efekt věčného pohybu, dramatické a dramaturgické aspekty Kyliánovy tvorby)

11.Spolupracovníci, chráněnci a následovníci: Hans van Manen, Mats Ek, Ohad Naharin, Nacho Duato, Martha Clarke, Christopher Bruce, Paul Lightfoot, Lionel Hoche, Patrick Delcroix, Václav Kuneš, Patric Marin a další

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

LANZ, Isabella; GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra; VAŠEK, Roman. Různé břehy: choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2011. ISBN 978-80-7008-267-6.

Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. ISBN 80-339-6412-7.

Pro studenty programu Taneční věda (pro ostatní jako doporučená literatura)

ADSHEAD, Janet ed. Dance Analysis: Theory and Practice. London: Dance Books, 1988. ISBN 9781852730031.

ADSHEAD-LANSDALE, Janet ed. Dancing Text. Intertextuality in Interpretation. London: Palgrave Macmillan, 1999. ISBN 978-1-349-36014-7.

Studentské práce:

MALÁ, Kateřina. Dramatický způsob práce Jiřího Kyliána. Praha: AMU, 2007.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Jiří Kylián : sonda do choreografického procesu. Praha: AMU, 2009.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Nederlands Dans Theater. (Nizozemské Taneční Divadlo). Praha: AMU 1995.

Doporučená literatura:

GILLASPY, Elizabeth Ann. Movement is the essence: choreographer Jiri Kylian. Lubbock: Texas Tech University, 1991.

KOEGLER, Horst. John Cranko und das Stuttgarter Ballett : 1961-1973. Pfullingen: Günther Neske, c1975.

Hans van Manen : foto's - feiten - meiningen; photographs - facts - opinions. 1. vyd. Amsterdam: Nederlands Instituut voor de Dans, 1992.

The Dance in the Netherlands. Den Haag: Ministery of Cultural Affairs, Recreation and Social Welfare, 1971.

Jiří Kylián retrospective. Den Haag: Nederlands Dans Theater, 1991.

Videozáznamy:

Interní záznamy z fondu Kyliánova tanečního archivu a knihovny HAMU

Archivní záběry osobního charakteru

Kompletní dílo Jiřího Kyliána

Vybrané záznamy premiér Nizozemského tanečního divadla mezi lety 1974 a 2006

Elektronické zdroje

Jiří Kylián: http://www.jirikylian.com

Nederlands Dans Theater: https://www.ndt.nl

Pedagog může literaturu a videozáznamy obměnit, pokud to bude průběh semináře vyžadovat.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška probíhá ústní formou (předem zadané téma ke zpracování).

Další požadavky: minimálně 50% účast ve výuce, samostudium a aktivita v hodinách, odevzdání dílčích úkolů.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů