Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Mg) - Moderní a současný tanec od 2022/23 – 2. ročník

Studijní program: Pedagogika tance
Katedra tance
Specializace: Moderní a současný tanec
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Didaktika a metodika MST 107DMMT9 Z 3 2ST 107DMMT0 ZK 3 2ST
Pedagogický seminář MST 107PSMT7 Z 3 2ST 107PSMT8 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 107MSE3 Z 5 6SS 107MSE4 Z 5 6SS
Minimální počet kreditů za semestr 5 5
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Taneční praxe MST 107TPMT3 Z 2 2CT 107TPMT4 Z 2 2CT
Trénink moderního a současného tance 107TMST9 Z 2 2CT 107TMST0 Z 2 2CT
Organizace a řízení v tanečním vzdělávání 107ORTV1 Z 3 2PT 107ORTV2 ZK 3 2PT
Základy taneční estetiky 107ZTAE1 Z 2 2ST 107ZTAE2 ZK 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Povinně volitelné předměty
Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 10 pro 4. semestr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 7 pro 1. semestr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 8 pro 2. semestr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 9 pro 3. semestr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Cizí jazyk - výběr
Volitelné předměty pro program Pedagogika tance (Mg) - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 1 (107MSE1) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 2 (107MSE2) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 3 (107MSE3) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 4 (107MSE4) ZT Diplomovou prací
Didaktika a metodika MST 10 (107DMMT0) PZ Didaktika a metodika moderního a současného tance (S107DMMSTMG)
Didaktika a metodika MST 7 (107DMMT7) PZ
Didaktika a metodika MST 8 (107DMMT8) PZ
Didaktika a metodika MST 9 (107DMMT9) PZ
Didaktika taneční výchovy 1 (107DTV1) PZ
Didaktika taneční výchovy 2 (107DTV2) PZ
Pedagogický seminář MST 5 (107PSMT5) PZ
Pedagogický seminář MST 6 (107PSMT6) PZ
Pedagogický seminář MST 7 (107PSMT7) PZ
Pedagogický seminář MST 8 (107PSMT8) PZ
Tanec po roce 1945 1 (107TPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107TPR2) ZT
Pedagogika 1 (107PEG1) ZT Pedagogika (S107PEDA)
Pedagogika 2 (107PEG2) ZT