Trénink klasického tance 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TRKT8 Z 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studen prakticky ovládá základní i pokročilé prvky techniky klasického tance.

Je fyzicky připraven ke schopnosti kvalitní pedagogické práce.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Trénink slouží k praktickému zdokonalování se v technice klasického tance. Dochází k upevňování a ověřování základních principů této techniky, k rozvoji fyzických schopností, k rozvoji pohybové paměti.

Podoba tréninku kopíruje formu v profesionálních baletních souborech, kde každodenním procvičováním prohlubuje tanečník za pomoci takto účelově osvojeného a vedeného stereotypu své schopnosti a kondici. Zároveň je během tréninku zdůrazňována souvislost s pedagogickou prací a vědomím, že pedagog sám musí ovládat to, co bude učit. Jedná se tedy o pochopení významu získaných praktických dovedností pro kvalitní pedagogickou práci.

Tematické okruhy:

Trénink vychází stejně jako metodika KT ze základního systému a principů metody A. J. Vaganovové, ale obohacuje se o vazby a kombinace různých škol či stylů klasického tance např. Cecchetti, Bournonville, Balanchine, podoba tréninku je spjata s prací a systémem pedagoga.

Náročnost tréninku se přizpůsobuje technické vybavenosti studentů.

Základní podoba tréninku klasického tance:

Cvičení - à la barre, au milieu, allegro

à la barre

-cvičení čelem k tyči pro „rozehřátí“ - warm up

-kombinace obsahují všechny základní prvky techniky klasického tance - battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, rond de jambe en l'air, battement fondu, battement frappés, petit battement, adagio-développé, relevé lent, pózy arabesque, attitude, écarté atd., grand battement

au milieu

adagia, battement tendu a battement jeté, battement fondu, grand battement

-enchainements, vytvořená opět na základě ověřených prvků s množstvím vazebných kroků a pirouettes

allegro

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

FOSTER, Rory: Ballet Pedagogy - The art of Teaching, Florida: University Press of Florida, 2010, ISBN 978-0813034591.

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

WARREN, Gretchen Ward. The art of teaching ballet: ten twentieth-century masters. Gainesville: University Press of Florida, c1996. ISBN 081301459X.

E-learning: https://moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí a dovedností při procvičování vazeb a kombinací ve struktuře tréninku klasického tance.

Další požadavky:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů