Trénink klasického tance 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TRKT7 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ, Markéta ROTH ELBLOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Trénink slouží k praktickému zdokonalování se v technice klasického tance. Dochází k upevňování a ověřování základních principů této techniky, k rozvoji fyzických schopností, k rozvoji pohybové paměti.

Podoba tréninku kopíruje formu v profesionálních baletních souborech, kde každodenním procvičováním prohlubuje tanečník za pomoci takto účelově osvojeného a vedeného stereotypu své schopnosti a kondici. Zároveň je během tréninku zdůrazňována souvislost s pedagogickou prací a vědomím, že pedagog sám musí ovládat to, co bude učit. Jedná se tedy o pochopení významu získaných praktických dovedností pro kvalitní pedagogickou práci.

Tematické okruhy:

Trénink vychází stejně jako metodika KT ze základního systému a principů metody A. J. Vaganovové, ale obohacuje se o vazby a kombinace různých škol či stylů klasického tance např. Cecchetti, Bournonville, Balanchine, podoba tréninku je spjata s prací a systémem pedagoga.

Náročnost tréninku se přizpůsobuje technické vybavenosti studentů.

Základní podoba tréninku klasického tance:

Cvičení - à la barre, au milieu, allegro

à la barre

-cvičení čelem k tyči pro „rozehřátí“ - warm up

-kombinace obsahují všechny základní prvky techniky klasického tance - battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, rond de jambe en l'air, battement fondu, battement frappés, petit battement, adagio-développé, relevé lent, pózy arabesque, attitude, écarté atd., grand battement

au milieu

adagia, battement tendu a battement jeté, battement fondu, grand battement

-enchainements, vytvořená opět na základě ověřených prvků s množstvím vazebných kroků a pirouettes

allegro

Výsledky učení

Studen prakticky ovládá základní i pokročilé prvky techniky klasického tance.

Je fyzicky připraven ke schopnosti kvalitní pedagogické práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

FOSTER, Rory: Ballet Pedagogy - The art of Teaching, Florida: University Press of Florida, 2010, ISBN 978-0813034591.

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

WARREN, Gretchen Ward. The art of teaching ballet: ten twentieth-century masters. Gainesville: University Press of Florida, c1996. ISBN 081301459X.

E-learning: https://moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí a dovedností při procvičování vazeb a kombinací ve struktuře tréninku klasického tance.

Další požadavky:

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
KŘENKOVÁ M.
ROTH ELBLOVÁ M.

12:30–14:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:30–14:00 Mahulena KŘENKOVÁ
Markéta ROTH ELBLOVÁ
bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů