Didaktika a metodika KT 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMKT7 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět nabízí systematický rozvoj všech doposud probíraných prvků na základě systému A. J. Vaganovové, zvláštní důraz je kladen na práci s dynamikou a energií pohybu, práce s napětím a uvolněním. Pohyb v klasickém tanci učí vnímat hlouběji než pouze jako techniku na základě určité formy.

Na základě osvojení si nových prvků studenti vytvářejí kombinace v rámci osnov 6. ročníku, které již musí být mnohem rozmanitější a technicky náročnější než v rámci střední etapy výuky. Nastává určitý „zlom“ ve výuce, která začíná směřovat k mistrovskému zvládnutí techniky klasického tance. I když stále platí výuka nových prvků v jednoduché formě, kombinace pomalu začínají dostávat profesionální charakter.

Hudební doprovod v 6. ročníku je již velmi rozmanitý ve srovnání se základní či střední etapou výuky. Tempo je výrazně rychlejší.

Smyslem procvičování a analyzování jednotlivých prvků, včetně vedení celé lekce, je poznání, fixování a rozvíjení pedagogických přístupů v souladu se schopností vytvářet patřičnou tvůrčí a komunikační atmosféru.

Důraz je kladen na individuální přístup ke každému studentovi.

Tematické okruhy:

Využití „Franklinovy metody“ a Taneční medicíny.

Rozbor, analýza a nácvik nových prvků à la barre a au milieu v rámci osnov 6. ročníku osmileté taneční výuky. Analýza pedagogické prezentace a vzájemná zpětná vazba, jak od pedagoga, tak od studentů.

à la barre:

au milieu:

Výsledky učení

Student rozvíjí praktickou i teoretickou znalost metodiky klasického tance základní, střední a středně pokročilé etapy výuky (1. - 6. ročník). Budoucí taneční pedagog začíná pracovat v rámci technicky nejnáročnější etapy výuky, pomalu se začíná připravovat na výuku profesionálních tanečních umělců v oboru klasického tance. Je schopen vést samostatně hodinu klasického tance v rámci pokročilé etapy výuky.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

TARASOV, Nikolaj Ivanovič. Klasický tanec: škola mužské interpretace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. Praha: SPN, 1980.

Doporučená literatura:

GASTON, Marilyn: Ballet Pedagogy, Create Space Independent Publishing Platform, 2017.

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

KOSTROVICKAJA, V. 100 urokov klassičeskogo tanca (s 1 po 8 klass). Leningrad: Iskusstvo, 1972.

KOSTROVICKAJA, V. Škola klassičeskogo tanca. Leningrad: Iskusstvo, 1968.

SCHORER, Suki. Suki Schorer on Balanchine Technique. Florida: University Press of Florida, 2006.

WARREN, Gretchen Ward. Classical Ballet Technique. Florida: University of South Florida Press, 1989.

E-learning: https://www.moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické a teoretické znalosti prvků à la barre a au milieu a jejich metodického rozboru v rámci osnov 6. ročníku osmileté taneční výuky.

Další požadavky:

-tvorba portfolia, plnění dílčích úkolů - reflexe, recenze, reporty

-docházka 80 %, aktivita ve výuce

-hospitace - studenti minimálně jedenkrát za semestr navštíví trénink KT v profesionálním taneční souboru (divadlo, company atd.) dále navštíví některou z profesionálních tanečních škol – konzervatoří, zhlédnou pomocí YouTube tréninky KT světových profesionálních tanečních souborů

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
KŘENKOVÁ M.
12:30–14:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Mahulena KŘENKOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů