Repertoár KT 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RKT2 Z 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adéla POLLERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozšiřuje svou praktickou i teoretickou znalost metodiky klasického tance základní, střední a vyšší etapy výuky (1. - 8. ročník). Získává přehled v repertoáru klasického tance a schopnost předat/naučit choreografie. Ovládne schopnost přizpůsobit choreografii danému ročníku - pokročilosti studenta.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Repertoár KT připravuje studenty pro výuku scénické praxe a repertoáru pro konzervatoře a taneční školy.

Pozornost je věnována metodice KT pro každou etapu výuky zvlášť a následnému uplatnění právě v repertoáru a scénické praxi, aby studenti konzervatoří a tanečních škol šli ve výuce systematicky a nebyl na ně kladen zbytečně velký repertoárový nárok (pokud nemají látku probranou na hodinách klasického tance) nebo naopak.

Součástí výuky je seznámení se s repertoárem velkých choreografů 19., 20., a 21. století, vyhledávání a sestavování modelových variací pro všech osm ročníků konzervatoře, stejně jako citlivé upravování a zásahy do daných choreografií/variací/tanců pro konkrétní věkovou a výkonnostní kategorii.

Tematické okruhy:

Seznámení se s repertoárem klasického a neoklasického tance 19., 20. a 21. století

Práce s choreografií - citlivé zásahy do daných choreografií za účelem dodržení metodiky daného ročníku

Práce s videem

Sestavení repertoáru pro III. a IV. ročník konzervatoří

Variace a sborové tance z baletů Spící krasavice, Giselle, Louskáček, Don Quijote, La Bayadére, Raymonda, Labutí jezero, Coppélia atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

FOSTER, Rory. Ballet Pedagogy: The Art of Teaching. University Press of Florida, 2010. ISBN 978-0813034591.

GRANT, Gail. Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet. Dover Publications, 1968. ISBN 0486218430.

WARREN WARD, Gretchen. The Art of Teaching Ballet: Ten Twentieth-century Masters. University Press of Florida, 1999. ISBN: 978-081-301-711-2.

E-learning: https://moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické a teoretické znalosti choreografií (variace a sborové tance) z daných - probíraných baletů a schopnosti dané choreografie předat / naučit.

Další požadavky:

-vypracování dílčích úkolů (tvorba repertoáru pro konkrétní ročníky konzervatoře, práce s internetem - vyhledávání daných choreografií v různých verzích)

-docházka 80%, aktivita ve výuce

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů