Pedagogický seminář KT 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSKT6 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Pedagogický seminář slouží především k samostatné pedagogické praxi tak, aby studenti uplatnili získané znalosti z hodin metodiky klasického tance.

Pozornost je věnována verbálnímu projevu, schopnosti práce s hudbou a korepetitorem, názorné demonstraci a odborné korekci. To vše rozvíjí kreativitu a pedagogické vnímání.

Pro zkvalitňování odborného pedagogického myšlení a působení je zásadní setkávání se a pozorování různých pedagogických osobností tuzemských i zahraničních. Katedrou pořádané workshopy jsou nedílnou součástí studia.

Tematické okruhy:

Motivace studentů, pozitivní a vnímavý přístup ve výuce.

Komunikace během taneční lekce - připomínky a korekce.

Výuka skrze představy, výuka pomocí dotyku.

Vytváření vazeb a kombinací na zadané téma v rámci určitého stupně výuky.

Vzájemná konfrontace a rozbor.

Samostatné zadání a vedení hodiny.

Práce s hostujícími pedagogy v rámci workshopů - analýza - diskuse.

Výsledky učení

Student získává zkušenosti díky praxi, v níž aplikuje své praktické i teoretické znalosti metodiky klasického tance základní, střední etapy a pokročilé výuky (1. - 6. ročník). Dovede vytvořit vhodnou strukturu lekcí a zvolit správné metodické postupy dle technické úrovně studentů. Získává cenné zkušenosti a zpětnou vazbu, kterými posiluje svou komplexní osobnost pedagoga tance.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

FOSTER, Rory. Ballet Pedagogy: The Art of Teaching. University Press of Florida, 2010. ISBN 978-0813034591.

GRANT, Gail. Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet. Dover Publications, 1968. ISBN 0486218430.

WARREN WARD, Gretchen. The Art of Teaching Ballet: Ten Twentieth-century Masters. University Press of Florida, 1999. ISBN: 978-081-301-711-2.

E-learning: https://moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě realizovaných pedagogických praxí během semestru, ve kterých musí student prokázat schopnosti a dovednosti kladené na pedagoga profesionální i amatérské taneční výchovy.

Další požadavky:

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
KŘENKOVÁ M.
14:15–15:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Mahulena KŘENKOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů