Repertoár KT 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RKT1 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Adéla POLLERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adéla POLLERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozšiřuje svou praktickou i teoretickou znalost metodiky klasického tance základní, střední a vyšší etapy výuky (1. - 8. ročník). Získává přehled v repertoáru klasického tance a schopnost předat/naučit choreografie. Ovládne schopnost přizpůsobit choreografii danému ročníku - pokročilosti studenta.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Repertoár KT připravuje studenty pro výuku scénické praxe a repertoáru pro konzervatoře a taneční školy.

Pozornost je věnována metodice KT pro každou etapu výuky zvlášť a následnému uplatnění právě v repertoáru a scénické praxi, aby studenti konzervatoří a tanečních škol šli ve výuce systematicky a nebyl na ně kladen zbytečně velký repertoárový nárok (pokud nemají látku probranou na hodinách klasického tance) nebo naopak.

Součástí výuky je seznámení se s repertoárem velkých choreografů 19., 20., a 21. století, vyhledávání a sestavování modelových variací pro všech osm ročníků konzervatoře, stejně jako citlivé upravování a zásahy do daných choreografií/variací/tanců pro konkrétní věkovou a výkonnostní kategorii.

Tematické okruhy:

Seznámení se s repertoárem klasického a neoklasického tance 19., 20. a 21. století

Práce s choreografií - citlivé zásahy do daných choreografií za účelem dodržení metodiky daného ročníku

Sestavení repertoáru pro II. a III. ročník konzervatoří

Variace a sborové tance z baletů Spící krasavice, Giselle, Marná opatrnost, Louskáček, Don Quijote, La Bayadére atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

FOSTER, Rory. Ballet Pedagogy: The Art of Teaching. University Press of Florida, 2010. ISBN 978-0813034591.

GRANT, Gail. Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet. Dover Publications, 1968. ISBN 0486218430.

WARREN WARD, Gretchen. The Art of Teaching Ballet: Ten Twentieth-century Masters. University Press of Florida, 1999. ISBN: 978-081-301-711-2.

E-learning: https://moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické a teoretické znalosti choreografií (variace a sborové tance) z daných - probíraných baletů a schopnosti dané choreografie předat/naučit.

Další požadavky:

-vypracování dílčích úkolů (tvorba repertoáru pro konkrétní ročníky konzervatoře, práce s internetem - vyhledávání daných choreografií v různých verzích)

-docházka 80%, aktivita ve výuce

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů