Didaktika a metodika KT 8

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMKT8 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozvíjí praktickou i teoretickou znalost metodiky klasického tance základní, střední a středně pokročilé etapy výuky (1. - 6. ročník). Budoucí taneční pedagog začíná pracovat v rámci technicky nejnáročnější etapy výuky, pomalu se začíná připravovat na výuku profesionálních tanečních umělců v oboru klasického tance. Je schopen vést samostatně hodinu klasického tance v rámci pokročilé etapy výuky.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět nabízí systematický rozvoj všech doposud probíraných prvků na základě systému A. J. Vaganovové, zvláštní důraz je kladen na práci s dynamikou a energií pohybu, práce s napětím a uvolněním. Pohyb v klasickém tanci učí vnímat hlouběji než pouze jako techniku na základě určité formy.

Na základě osvojení si nových prvků studenti vytvářejí kombinace v rámci osnov 6. ročníku, které již musí být mnohem rozmanitější a technicky náročnější než v rámci střední etapy výuky. Nastává určitý „zlom“ ve výuce, která začíná směřovat k mistrovskému zvládnutí techniky klasického tance. I když stále platí výuka nových prvků v jednoduché formě, kombinace pomalu začínají dostávat profesionální charakter.

Hudební doprovod v 6. ročníku je již velmi rozmanitý ve srovnání se základní či střední etapou výuky. Tempo je výrazně rychlejší.

Smyslem procvičování a analyzování jednotlivých prvků, včetně vedení celé lekce, je poznání, fixování a rozvíjení pedagogických přístupů v souladu se schopností vytvářet patřičnou tvůrčí a komunikační atmosféru.

Důraz je kladen na individuální přístup ke každému studentovi.

Tematické okruhy:

Využití „Franklinovy metody“ a Taneční medicíny.

Rozbor, analýza a nácvik nových prvků allegro v rámci osnov 6. ročníku osmileté taneční výuky. Analýza pedagogické prezentace a vzájemná zpětná vazba, jak od pedagoga, tak od studentů.

allegro:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

TARASOV, Nikolaj Ivanovič. Klasický tanec: škola mužské interpretace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. Praha: SPN, 1980.

Doporučená literatura:

GASTON, Marilyn: Ballet Pedagogy, Create Space Independent Publishing Platform, 2017.

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

KOSTROVICKAJA, V. 100 urokov klassičeskogo tanca (s 1 po 8 klass). Leningrad: Iskusstvo, 1972.

KOSTROVICKAJA, V. Škola klassičeskogo tanca. Leningrad: Iskusstvo, 1968.

SCHORER, Suki. Suki Schorer on Balanchine Technique. Florida: University Press of Florida, 2006.

WARREN, Gretchen Ward. Classical Ballet Technique. Florida: University of South Florida Press, 1989.

E-learning: https://www.moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška z praktické a teoretické znalosti prvků a jejich metodického rozboru à la barre, au milieu a allegra v rámci osnov 6. ročníku osmileté taneční výuky.

Další požadavky:

-tvorba portfolia, plnění dílčích úkolů - reflexe, recenze, reporty

-docházka 80 %, aktivita ve výuce

-hospitace - studenti minimálně jedenkrát za semestr navštíví trénink KT v profesionálním taneční souboru (divadlo, company atd.) dále navštíví některou z profesionálních tanečních škol – konzervatoří, shlédnou pomocí YouTube tréninky KT světových profesionálních tanečních souborů

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů