Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Mg) - Klasický tanec od 2022/23 – 1. ročník

Studijní program: Pedagogika tance
Katedra tance
Specializace: Klasický tanec
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Didaktika a metodika KT 107DMKT7 Z 3 2ST 107DMKT8 ZK 3 2ST
Pedagogický seminář KT 107PSKT5 Z 3 2ST 107PSKT6 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Didaktika taneční výchovy 107DTV1 Z 2 2ST 107DTV2 ZK 2 2ST
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 107MSE1 Z 2 6SS 107MSE2 Z 2 6SS
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Repertoár KT 107RKT1 Z 2 2CT 107RKT2 Z 2 2CT
Trénink klasického tance 107TRKT7 Z 2 2CT 107TRKT8 Z 2 2CT
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Kineziologie 107KINE1 Z 2 2ST 107KINE2 ZK 2 2ST
Pedagogika 107PEG1 Z 3 2PT 107PEG2 ZK 3 2PT
Tanec po roce 1945 107TPR1 Z 3 2PT 107TPR2 ZK 3 2PT
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Povinně volitelné předměty
Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci A - Výběrový trénink 10 pro 4. semestr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci A - Výběrový trénink 7 pro 1. semestr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci A - Výběrový trénink 8 pro 2. semestr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci A - Výběrový trénink 9 pro 3. semestr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Volitelné předměty pro program Pedagogika tance (Mg) - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 1 (107MSE1) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 2 (107MSE2) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 3 (107MSE3) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 4 (107MSE4) ZT Diplomovou prací
Didaktika a metodika KT 10 (107DMKT0) PZ Didaktika a metodika klasického tance (S107DMKTMG)
Didaktika a metodika KT 7 (107DMKT7) PZ
Didaktika a metodika KT 8 (107DMKT8) PZ
Didaktika a metodika KT 9 (107DMKT9) PZ
Didaktika taneční výchovy 1 (107DTV1) PZ
Didaktika taneční výchovy 2 (107DTV2) PZ
Pedagogický seminář KT 5 (107PSKT5) PZ
Pedagogický seminář KT 6 (107PSKT6) PZ
Pedagogický seminář KT 7 (107PSKT7) PZ
Pedagogický seminář KT 8 (107PSKT8) PZ
Tanec po roce 1945 1 (107TPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107TPR2) ZT
Pedagogika 1 (107PEG1) ZT Pedagogika (S107PEDA)
Pedagogika 2 (107PEG2) ZT