Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Bc. - kombinované) Taneční výchova – 2. ročník

Studijní program: Pedagogika tance
Katedra tance
Specializace: Taneční výchova
Typ studia: Bakalářské kombinované
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dějiny tance a baletu v Čechách 107KDBC1 Z 4 10PS 107KDBC2 ZK 4 10PS
Dějiny baletu 20. století 107KDXX ZK 3 10PS
Moderní taneční směry 107KMTS ZK 3 10PS
Taneční výchova dětí 107KTVD1 Z 3 10CS 107KTVD2 Z 3 10CS
Didaktika a metodika TaV 107KMTV1 Z 4 20SS 107KMTV2 ZK 4 28SS
Pedagogický seminář TaV 107KSTV1 Z 4 10SS 107KSTV2 Z 4 14SS
Minimální počet kreditů za semestr 18 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Hudba pro tanec 20. a 21. století 107KHXX1 Z 2 10PS 107KHXX2 ZK 2 10PS
Dějiny umění pro taneční obory 107KDUT Z 2 10PS
Základy taneční estetiky 107KZTE Z 2 10PS
Taneční improvizace 107KTI1 Z 2 10CS 107KTI2 Z 2 14CS
Taneční medicína 107KTM1 Z 2 10CS 107KTM2 ZK 2 10CS
Základy choreografie pro pedagogiku 107KZCH1 Z 2 10CS 107KZCH2 ZK 2 14CS
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Příprava bakalářské práce 1 (107KPBP1) ZT Bakalářskou prací
Příprava bakalářské práce 2 (107KPBP2) ZT Bakalářskou prací
Didaktika a metodika TaV 1 (107KMTV1) PZ Didaktika a metodika Taneční výchovy (S107KDMTAV)
Didaktika a metodika TaV 2 (107KMTV2) PZ
Didaktika a metodika TaV 3 (107KMTV3) PZ
Didaktika a metodika TaV 4 (107KMTV4) PZ
Pedagogický proseminář 1 (107KPPR1) PZ
Pedagogický proseminář 2 (107KPPR2) PZ
Pedagogický seminář TaV 1 (107KSTV1) PZ
Pedagogický seminář TaV 2 (107KSTV2) PZ
Pedagogický seminář TaV 3 (107KSTV3) PZ
Pedagogický seminář TaV 4 (107KSTV4) PZ
Taneční výchova 1 (107KTV1) PZ
Taneční výchova 2 (107KTV2) PZ
Taneční výchova dětí 1 (107KTVD1) PZ
Taneční výchova dětí 2 (107KTVD2) PZ
Dějiny baletu 20. století (107KDXX) ZT Dějiny tance a baletu (S107KDTB)
Dějiny tance a baletu v Čechách 1 (107KDBC1) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 2 (107KDBC2) ZT
Moderní taneční směry (107KMTS) ZT
Přehled dějin tance a baletu 1 (107KPDT1) ZT
Přehled dějin tance a baletu 2 (107KPDT2) ZT
Tanec po roce 1945 1 (107KTPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107KTPR2) ZT
Pedagogická psychologie 1 (107KPP1) ZT Pedagogická psychologie (S107KPP)
Pedagogická psychologie 2 (107KPP2) ZT
Úvod do taneční pedagogiky 1 (107KUTP1) PZ
Úvod do taneční pedagogiky 2 (107KUTP2) PZ