Pedagogický seminář TaV 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KSTV3 zápočet 4 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL

Obsah

Obsah výuky předmětu Pedagogický seminář TaV 3 je zaměřen především na rozvíjení samostatné pedagogické praxe, v níž student uplatní a fakticky si ověří získané znalosti a dovednosti z hodin Didaktiky a metodiky TaV, na jejichž látku navazuje a rozvíjí ji směrem k podchycení a rozvoji tvořivého potenciálu dětí.

Předmět je úzce propojen s obsahem výuky předmětu Didaktika a metodika TaV.

Cílem studia předmětu je

-rozvoj samostatného pedagogického myšlení a tvůrčího potenciálu a uplatnění získaných znalostí formou tvorby zadání nebo tvorby her, rozvíjejících tvořivý potenciál a přirozený pohyb dítěte s přihlédnutím k věkové kategorii.

-praktický rozvoj samostatné pedagogické práce, uvědomění si úlohy a role pedagoga, formování individuálního pedagogického stylu a přímá konfrontace s reálnými situacemi formou výuky na vybraných státních institucích (ZUŠ), nebo v soukromých tanečních studiích.

Tematické okruhy

-využití náčiní ve výuce – např. kruhy, švihadla – provazy, elastické gumy, balonky, míče, šátky, peříčka, papír, křída, lehká fólie, velká látka

-pohybové hry s náčiním – prostor, kvality pohybu, rytmus, dynamika, příběh

-pohybové hry – tvorba se zaměřením na konkrétní věkovou i genderovou skupinu, velikost skupiny

-tvořivá zadání ve vztahu k různým věkovým skupinám

Ve třetím semestru se student povinně a aktivně zúčastní jedné z doporučených oborových přehlídek nebo festivalů

(Siraex Klášterec nad Ohří, Tanfest Jaroměř, Dancefestival Trutnov, Podzimní fantazie Jablonec nad Nisou, Tanec,

tanec… Jablonec nad Nisou), jehož součástí je minimálně jeden intenzivní workshop.

Výsledky učení

Cílem studia předmětu je

-rozvoj samostatného pedagogického myšlení a tvůrčího potenciálu a uplatnění získaných znalostí formou tvorby zadání nebo tvorby her, rozvíjejících tvořivý potenciál a přirozený pohyb dítěte s přihlédnutím k věkové kategorii.

-praktický rozvoj samostatné pedagogické práce, uvědomění si úlohy a role pedagoga, formování individuálního pedagogického stylu a přímá konfrontace s reálnými situacemi formou výuky na vybraných státních institucích (ZUŠ), nebo v soukromých tanečních studiích.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita – Pedagogický seminář TaV 1,2

Korekvizita – Didaktika a metodika TaV

Literatura

Povinná literatura:

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. Texty pro distanční studium. ISBN 80-7290-166-4.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec: taneční tvorba. Praha: IPOS ARTAMA, 2002. Pohyb. ISBN 80-7068-106-3.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: deset lekcí pro začínající pedagogy. 2. vyd. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar Artama, 2012. Pohyb. ISBN 978-80-7068-266-1.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

POLÁKOVÁ, Marta, Pucová Markéta. Kreatívny tanec, Bratislava, Byť v pohybe 2016, ISBN 978-80-971177-1-9.

PLICKA, Karel. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách, Léto. Vyd. 2., v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1979. 423 s.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 93 s. ISBN 978-80-7068-234-0.

ŠVANDOVÁ, Lenka a Edgar MOJDL. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem: 17 + 1 tvořivých her pro děti nižšího školního věku. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar Artama, 2011. Pohyb. ISBN 978-80-7068-261-6.

Doporučená literatura:

TUFNELL, Miranda, CRICKMAY, Chris. Body Space Image, Notes Towards Improvisation and Performance, ISBN 978-1-85273-041-3, London: 1990, ISBN 978-1-85273-041-3.

E-learning: https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické účasti na semináři, student na základě zadání z probraných tematických okruhů vytvoří a prezentuje vlastní lekci pro zadanou věkovou skupinu a doloží na videozáznamu z vlastní výuky.

Další požadavky: vytvoření videozáznamu vlastní lekce na zadané téma, orientace v problematice tematických okruhů obou semestrů, tvorba portfolia (reflexe doporučené oborové přehlídky nebo festivalu), docházka 100%.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

telefonicky, emailem, videohovory

prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-aktivní účasti na vybrané celostátní oborové přehlídce nebo festivalu s intenzivním workshopem a

z vypracování zpětné vazby, o níž bude ústně referovat v rámci kontaktní výuky

-vyhledávání inspiračních zdrojů v oblasti pohybové a hudební a zaznamenání jich do svého portfolia

-nastudování zadané literatury

-vytvoření vlastní lekce pro zadanou věkovou skupinu na základě zadání z probraných tematických okruhů a doložení na videozáznamu z vlastní výuky.

-vyhledávání a shromažďování odborných informací, které se týkají probíraných témat třetího semestru, sdílení

těchto poznatků a jejich konfrontace s pedagogem a s ostatními studenty v rámci kontaktní výuky

Tematické okruhy

-využití náčiní ve výuce – např. kruhy, švihadla – provazy, elastické gumy, balonky, míče, šátky, peříčka, papír, křída, lehká fólie, velká látka

-pohybové hry s náčiním – prostor, kvality pohybu, rytmus, dynamika, příběh

-pohybové hry – tvorba se zaměřením na konkrétní věkovou i genderovou skupinu, velikost skupiny

-tvořivá zadání ve vztahu k různým věkovým skupinám

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů