Komunikace a média 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KM1 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru student ovládá znalosti základních forem a nástrojů komunikace, orientuje se v síti aktuálních médií zaměřených na taneční umění, umí sepsat jednoduchou tiskovou zprávu.

Forma studia

v přípravě

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět seznamuje studenty se základními formami a nástroji komunikačních strategií v kultuře. Poskytuje analýzu komunikačních prostředků potřebných pro taneční umění, jak směrem dovnitř (v rámci souboru nebo subjektu a týmu) tak směrem ven (styk s veřejností, médii, klíčovými partnery atp.). V prvním semestru se soustředí na ovládnutí základních znalostí (základy verbální a nonverbální komunikace, prezentace a dialogu, psaní emailů, tiskové zprávy).

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3629-7.

JEŽEK, Vlastimil a JIRÁK, Jan. Média a my. Praha: Akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7331-304-3.

L'ETANG, J. Public relations: základní teorie, praxe, kritické přístupy. Praha: Portál, 2009. s. 198. ISBN 978-80-7367-596.

TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média. Brno: Press, 2011. ISBN 978-80-251-3457-3.

Média:

Taneční periodika – Taneční listy, Taneční zóna, Taneční aktuality, Operaplus

Divadelní periodika – Divadelní noviny, Svět a divadlo

Doporučená literatura:

HALADA, Jan. Marketingová komunikace a public relations. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3075-5.

JIRÁK, Jan. a KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert. ISBN 978-80-247-5022-4.

MATYÁŠOVÁ, J. Blog Proč o nás novináři nepíšou [online]. Praha. Dostupné z: http://proconasnovinarinepisou.blogspot.com

Mediaguru. Mediatypy a Slovník mediálního názvosloví [online]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/typy-medii/

Milníky českých médií. Mediaguru.cz, 2014. (https://www.mediaguru.cz/infografiky/prehledne-mapovani-ceskych-medii/#.VGneEfmG-Ag)

Proměny české mediální scény od začátku 90. let. Mediaguru.cz, 2014. (https://www.mediaguru.cz/2014/11/promeny-ceske-medialni-sceny-od-zacatku-90-let/)

ŠMÍD, Milan. Česká média a jejich role v procesu politické změny roku 1989. Praha: Louč, 2013.

TENCH, Ralph. a YEOMANS, Liz. Exploring public relations. 3rd ed. Harlow: Pearson, 2014. ISBN 978-0-273-75777-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, dílčí úkoly – tisková zpráva, mediální balíček

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
HAYASHI L.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Lucie HAYASHI učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů