Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Bc. - kombinované) Moderní a současný tanec – 2. ročník

Studijní program: Pedagogika tance
Typ studia: Bakalářské kombinované
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Didaktika a metodika MST
 
107KMMT1 Z 4 20SS 107KMMT2 ZK 4 28SS
Pedagogický seminář MST
 
107KSMT1 Z 4 10SS 107KSMT2 Z 4 14SS
Dějiny tance a baletu v Čechách
 
107KDBC1 Z 4 10PS 107KDBC2 ZK 4 10PS
Dějiny baletu 20. století
 
107KDXX ZK 3 10PS
Moderní taneční směry
 
107KMTS ZK 3 10PS
Taneční výchova dětí
 
107KTVD1 Z 3 10CS 107KTVD2 Z 3 10CS
Minimální počet kreditů za semestr 18 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Hudba pro tanec 20. a 21. století
 
107KHXX1 Z 2 10PS 107KHXX2 ZK 2 10PS
Dějiny umění pro taneční obory
 
107KDUT Z 2 10PS
Základy taneční estetiky
 
107KZTE Z 2 10PS
Taneční improvizace 107KTI1 Z 2 10CS 107KTI2 Z 2 14CS
Taneční medicína
 
107KTM1 Z 2 10CS 107KTM2 ZK 2 10CS
Základy choreografie pro pedagogiku
 
107KZCH1 Z 2 10CS 107KZCH2 ZK 2 14CS
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Počet předepsaných kreditů celkem 28 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Příprava bakalářské práce 1 (107KPBP1) ZT Bakalářskou prací
Příprava bakalářské práce 2 (107KPBP2) ZT Bakalářskou prací
Dějiny baletu 20. století (107KDXX) ZT Dějiny tance a baletu (S107KDTB)
Dějiny tance a baletu v Čechách 1 (107KDBC1) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 2 (107KDBC2) ZT
Moderní taneční směry (107KMTS) ZT
Přehled dějin tance a baletu 1 (107KPDT1) ZT
Přehled dějin tance a baletu 2 (107KPDT2) ZT
Tanec po roce 1945 1 (107KTPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107KTPR2) ZT
Pedagogická psychologie 1 (107KPP1) ZT Pedagogická psychologie (S107KPP)
Pedagogická psychologie 2 (107KPP2) ZT
Úvod do taneční pedagogiky 1 (107KUTP1) PZ
Úvod do taneční pedagogiky 2 (107KUTP2) PZ
Didaktika a metodika MST 1 (107KMMT1) PZ Didaktika a metodika moderního a současného tance (S107KDMMST)
Didaktika a metodika MST 2 (107KMMT2) PZ
Didaktika a metodika MST 3 (107KMMT3) PZ
Didaktika a metodika MST 4 (107KMMT4) PZ
Moderní a současný tanec 1 (107KMST1) PZ
Moderní a současný tanec 2 (107KMST2) PZ
Pedagogický proseminář 1 (107KPPR1) PZ
Pedagogický proseminář 2 (107KPPR2) PZ
Pedagogický seminář MST 1 (107KSMT1) PZ
Pedagogický seminář MST 2 (107KSMT2) PZ
Pedagogický seminář MST 3 (107KSMT3) PZ
Pedagogický seminář MST 4 (107KSMT4) PZ
Taneční výchova dětí 1 (107KTVD1) PZ
Taneční výchova dětí 2 (107KTVD2) PZ