Zjednodušený studijní plán Pedagogika tance (Bc. - kombinované) Moderní a současný tanec

Katedra tance

Studijní program: Pedagogika tance
Specializace: Moderní a současný tanec

Typ studia: Bakalářské kombinované

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
107KDTH1 Dějiny a teorie hudby 1 Z 2
107KKIN1 Kineziologie 1 Z 2
107KMST1 Moderní a současný tanec 1 Z 4
107KPP1 Pedagogická psychologie 1 Z 3
107KPPR1 Pedagogický proseminář 1 Z 4
107KPDT1 Přehled dějin tance a baletu 1 Z 4
107KUTP1 Úvod do taneční pedagogiky 1 Z 4
107KHVR1 Základy hlasové výchovy a rétoriky 1 Z 2
107KZPP1 Základy pohybové průpravy 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
107KDTH2 Dějiny a teorie hudby 2 ZK 2
107KKIN2 Kineziologie 2 Z 2
107KMST2 Moderní a současný tanec 2 ZK 4
107KPP2 Pedagogická psychologie 2 ZK 3
107KPPR2 Pedagogický proseminář 2 ZK 4
107KPDT2 Přehled dějin tance a baletu 2 ZK 4
107KUTP2 Úvod do taneční pedagogiky 2 ZK 4
107KHVR2 Základy hlasové výchovy a rétoriky 2 Z 2
107KZPP2 Základy pohybové průpravy 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107KDXX Dějiny baletu 20. století ZK 3
107KDBC1 Dějiny tance a baletu v Čechách 1 Z 4
107KDUT Dějiny umění pro taneční obory Z 2
107KMMT1 Didaktika a metodika MST 1 Z 4
107KHXX1 Hudba pro tanec 20. a 21. století 1 Z 2
107KSMT1 Pedagogický seminář MST 1 Z 4
107KTI1 Taneční improvizace 1 Z 2
107KTM1 Taneční medicína 1 Z 2
107KTVD1 Taneční výchova dětí 1 Z 3
107KZCH1 Základy choreografie pro pedagogiku 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107KDBC2 Dějiny tance a baletu v Čechách 2 ZK 4
107KMMT2 Didaktika a metodika MST 2 ZK 4
107KHXX2 Hudba pro tanec 20. a 21. století 2 ZK 2
107KMTS Moderní taneční směry ZK 3
107KSMT2 Pedagogický seminář MST 2 Z 4
107KTI2 Taneční improvizace 2 Z 2
107KTM2 Taneční medicína 2 ZK 2
107KTVD2 Taneční výchova dětí 2 Z 3
107KZCH2 Základy choreografie pro pedagogiku 2 ZK 2
107KZTE Základy taneční estetiky Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107KMMT3 Didaktika a metodika MST 3 Z 4
107KSMT3 Pedagogický seminář MST 3 Z 4
107KPBP1 Příprava bakalářské práce 1 Z 10
107KTPR1 Tanec po roce 1945 1 Z 3
107KPMT1 Tanec s partnerem MST 1 Z 2
107KTPD1 Základy taneční produkce a dramaturgie 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107KMMT4 Didaktika a metodika MST 4 ZK 4
107KSMT4 Pedagogický seminář MST 4 Z 4
107KPBP2 Příprava bakalářské práce 2 Z 10
107KTPR2 Tanec po roce 1945 2 ZK 3
107KPMT2 Tanec s partnerem MST 2 Z 2
107KTPD2 Základy taneční produkce a dramaturgie 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60