Pedagogický seminář LT 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KSLT2 zápočet 4 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Cílem studia je poznávání jednotlivých regionů a etnografických oblastí naší republiky. Kultura vybrané oblasti, taneční specifika, zvyky, kroje, obřadnost, která je nedílnou součástí studia lidového tance.

Předmět doplňuje Didaktiku a metodiku LT, rozvíjí látku v důrazu na praktickou aplikaci poznatků ve výuce.

Obsah předmětu

Tance ze Západních Čech: Tato oblast nezapře společnou kulturní souvislost s obecným vývojem středoevropské kultury. Znovuoživení místních tradic, je v současnosti dílem novodobých venkovských skupin a souborů lidových tanců, které se pokusily rekonstruovat podobu vžitého tanečního repertoáru.

Tance z Hané: Haná je rozsáhlou úrodnou rovinnou oblastí ve středu Moravy. Je bohatým kulturním dědictvím a s dlouhodobě tradicí udržovaným a pěstovaným povědomím o vlastní kulturní a národopisné svébytnosti.

Tematické okruhy:

1)Horní Chodsko: Postřekov, Dívčí chození dokola před zahájením tance, Do kolečka, forma párová a forma kola, Zelený kúsek: Hopsasa hyjsasa, Šotyš, Tajče.

2)Dolní Chodsko: Do kolečka ve 3/4 a 2/4 rytmu, Zelené kúsky ? Brumlák, Salát, Martin, Manžestr, Štajdyš. Plzeňsko západní oblast: Sulislavské párové kolečko, Lendlery,

Plzeňsko severní oblast: Plaské dívčí a smíšené kolečko, Pantofel z Dolní Bělé

3)Klatovsko: Latovák se špačíčkovým úvodem, Mateník Talián, Hulán 3/4 z Bolešin,

Plzeňsko jižní oblast: Vivatek z Kotrčova, Hulán á la hopla valčík, Štajryš.

4)Chebsko, Plánsko, Mariánsko-lázeňsko a Karlovarsko: Roia z Chebska, Dívčí a

zábavní kola a reje z Chebska a Karlovarska, Krajcpolka z Karlovarska a Chebska,

Schleifer (klouzák) z Ašska.

5)Střední Haná: Cófavá z Annína, z Prostějova a Olomouce, z Tovačova, z Plumlova, Svatební Kot z Prostějovska, Hanácké cifrování, Šáteček z Tovarová, Kalamajka z Tovarová, Tetka trhová z Konopic, Valaška z Opocan, Maďara z Annína, Sósedská (šóstavá) z Annína, Zahradnická z Konopic, Trojke z Tovačova.

6)Jižní Haná: Cófavá z Kojetína, Menuet z Nezamyslic, Kolo a had z Bojanovic, Křížová polka z Nezamyslic, Šátečková, Kalamajka z Kojetína, Hos a Hosar z Drysic, Holuběnka, Huláň, Maďarka, Řetězová šotyška a Vařečková z Kojetína, Hořela lipka.

7)Severní Haná: Cófavá z Droždína, hovadí (kalup) z Čech pod Kosířem, Mazurka z Loučan, Hópák z Rudy, Mazurka babka z Rudy, Otevřené valčík z Moravičan, Špacírpolka z Jedlí

Výsledky učení

Cílem studia je poznávání jednotlivých regionů a etnografických oblastí naší republiky. Kultura vybrané oblasti, taneční specifika, zvyky, kroje, obřadnost, která je nedílnou součástí studia lidového tance.

Předmět doplňuje Didaktiku a metodiku LT, rozvíjí látku v důrazu na praktickou aplikaci poznatků ve výuce.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity: Didaktika a metodika LT

Literatura

Doporučená literatura:

ADÁMEK, Karel Václav. Bibliografie kraje chrudimského (okresu hlineckého, holického, chrudimského, lanškrounského, litomyšlského, nasavršského, pardubického, polického, přeloučského, skutečského, ústeckého a vysokomýtského. Řada IV-VI. Chrudim: Prům. mus. pro vých. Čechy, 1901-1905. s. XLV-CVI.

BARTOŠ, František, ed. Národní písně moravské, v nově nasbírané. Brno: Matice moravská, 1889. ix, 653, xx, clii stran.

ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Nové vyd. Praha: Alois Hynek, [1886?]. 512 s., 176 s not ; 24 cm.

HOLAS, Čeněk, ed. České národní písně a tance [hudebnina]. Praha: B. Kočí, 1908-1910. 5 sv. (218, 199, 308, 259, 292 s.).

JINDŘICH, Jindřich. Chodský zpěvník. Díl VIII.: Jindřichův chodský zpěvník [hudebnina]. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1955. 420 + [4] s. Zpěvem k srdci; 38.

MÁTLOVÁ-UHROVÁ, Ludmila. Hanácké tance z Tovačovska [hudebnina]. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954. 177 s. Národní tance. Velká řada; sv. 1.

SMETANA, Robert, ed., SUŠIL, František, ed. a VÁCLAVEK, Bedřich, ed. Moravské národní písně: s nápěvy do textu vřaděnými sebral a vydal František Sušil. 5. vyd. Praha: Mladá fronta, 1998. 792 s. ISBN 80-204-0757-X.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení). Praha: B. Kočí, 1921. 196 stran. Umělecké snahy; sv.

ZEMÁNEK, Josef, ed. Lidové písně z Chrudimska: op. 40 [hudebnina]. Praha: Mojmír Urbánek, 1909. 1 partitura (82 stran). Edition M. U.; No. 669, No. 669a.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. 2. vyd., (v SNKLHU 1. vyd.). Praha: SNKLHU, 1960. 439, [5] s.

DVD/VHS:

JELÍNKOVÁ, Zdena. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Díl VI, část 2. Haná: [Popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě]. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 214 s. ISBN 80-86156-01-X.

LAUDOVÁ, Hannah. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Díl I., Západní Čechy: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994. 131 s.: noty.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě vypracování a obhajoby seminární práce (rozsah 5-6 NS), písemně připravené lekce pro vybraný region, její dílčí předvedení a komentář jednotlivých prvků a vazeb, jejich provedení se zacílením na čistotu regionálního provedení.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9 tj. 86 hodin distančně,

14 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná činnost studentů je zaměřená na získání informací o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců, při zpracování podkladů pro výuku lidového tance i tvorbu vystoupení pro žáky uměleckých škol, amatérských i profesionálních souborů.

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování vybrané literatury k daným tématům,

-vyhledávání informací v internetových zdrojích

-návštěvy alespoň jednoho folklórního festivalu s odevzdáním písemné reflexe

Posluchač si po každé probrané oblasti připraví technickou průpravu a vyhledá tanec v literatuře týkající se dané oblasti.

Vyhledá ukázku tance na Youtube nebo DVD Strážnice, zhodnotí pohybově-taneční materiál, analyzuje pohybový slovník dané oblasti a připraví si krátkou vazbu.

Student vypracuje seminární práci na zadané téma (rozsah 5-6 NS) a písemně připraví lekci pro vybraný region.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů