Choreografický seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOS1 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru student ovládá základní znalosti přípravy choreografie pro určený soubor, je schopen vytvořit plán zkoušení a časově rozvrhnout nastudování, připravit scénosled a má základní znalosti dramaturgické stavby, je schopen svou choreografii dovést až na jeviště, včetně vlastního návrhu kostýmů a světelného designu v základní podobě.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je získat poznatky z praktické realizace vlastní choreografie s interprety v souboru (profesionálním, nebo školním). Předmět dává zkušenost i nástroje k pochopení, jak pracovat s interpretem.

Součástí předmětu jsou evaluace formou diskuse nad způsobem spolupráce s interpretem.

Tematické okruhy:

choreografie na zakázku

tvorba konceptu a vhodná volba tématu

formulace záměru, stanovení základní strategie

dramaturgické příprava

harmonogram a časové plánování projektu

příprava x realita během zkoušení

fáze tvorby

praktická realizace

Doporučená nebo povinná literatura

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook. Oxon: Routledge, 2010, ISBN 0-203-85216-8.

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. 2. vydání. New York: Grove Press, c1959. 189 stran.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

TUFNELL, Miranda. Body, space, image : notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 1993. 206 s. ISBN 1-85273-041-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vytvoří choreografii pro konkrétní soubor (např. Bohemia balet). Délka choreografie je 8-10 min. Student zaznamená také postup své práce od výběru tématu, hudby a práce s interpretem a připraví si světelný scénář, návrh kostýmu a scénografie. Choreografii předvede na sále nebo na jevišti.

Další požadavky: docházka 80 %, písemné teoretické analýzy zhlédnutých choreografií a evaluace formou diskuse, umožňující pochopit jednotlivé zákonitosti a principy taneční kompozice, tvorba portfolia

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů