Choreografická praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHPRA2 Z 2 14 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 36 až 46 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získávají praktické zkušenosti a nástroje pro vedení a organizaci zkoušení a vedení interpretů.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je praktické vedení zkoušky s interprety včetně časového rozvrhnutí, zadání warming up a přípravy na tvorbu. Studenti vyberou a naučí interprety vybranou část choreografie (2-3min) z díla oblíbeného choreografa. Vybranou část dále rozpracují na víc interpretů a tvořivě s ní pracují. Cílem je naučit se pracovat s interprety tak, aby jim byli schopni jasně a srozumitelně předat pohybovou myšlenku a interpretačně ji s tanečníky dotáhnout.

Tematické okruhy:

příprava zkoušení s interprety

časové rozvržení zkoušky

výběr a příprava části choreografie (2-3-min) oblíbeného choreografa

rozpracování vybrané části choreografie na víc interpretů

jak pracovat s hudbou

práce s interprety na praktických úkolech

Doporučená nebo povinná literatura

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook. Oxon: Routledge, 2010, ISBN 0-203-85216-8.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vybere část choreografie (2-3min) z díla oblíbeného choreografa. Vytvoří plán zkoušení a popíše strategie vedení zkoušky s interprety. Rozvíjí zkušenosti získané v zimním semestru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů