Choreografický proseminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHPRO2 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získávají na základě praktických i teoretických zkušeností odborné nástroje pro tvorbu menších i větších choreografických celků a poznávají vlastní choreografické myšlení.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je pochopení a zejména praktické vyzkoušení si kompozičních zákonitostí tance, rozvíjení a praktické zpracování vlastních nápadů a idejí na zadané téma. Prostor k experimentu a objevování vlastního choreografického rukopisu.

Součástí předmětu jsou teoretické analýzy shlédnutých choreografií a evaluace formou diskuse, umožňující pochopit jednotlivé zákonitosti a principy taneční kompozice.

Tematické okruhy:

sólo a jeho problematika

problematika tvorby a analýza sólových výstupů pro taneční soutěž (např. Prix de Lausanne)

mužské a ženské sólo a jeho funkce

ukázky a analýzy vybraných autorů (Balanchine, Bejart, Kylián, Ek, Forsythe, Naharin, Khan a další)

studie sóla (stejný základ) v různých stylech (klasika, moderna, jazz, populární styly)

vybrané sólo, jeho nastudování, dekonstrukce

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BREMSER Martha Fifty Contemporary Choreographers: A Reference Guide (Routledge Key Guides), Routledge, 1999, ISBN 10: 0415103649.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook. Oxon: Routledge, 2010, ISBN 0-203-85216-8.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. 2. vydání. New York: Grove Press, c1959. 189 stran.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

PETIŠKOVÁ Ladislava, VANGELI Nina: Čítanka světové choreografie 20.století, Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005, ISBN 80-239-6412-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vytvoří choreografii na téma „virtuózní sólo“ do 5 min. Student zaznamená také postup své práce od výběru tématu, hudby a práce s interpretem a připraví si světelný scénář, návrh kostýmu a případně scénografie. Choreografii předvede na sále.

Další požadavky: docházka 80 %, písemné teoretické analýzy zhlédnutých choreografií a evaluace formou diskuse, umožňující pochopit jednotlivé zákonitosti a principy taneční kompozice, tvorba portfolia

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů