Tanec s partnerem LT 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPLT1 zápočet 2 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Předmět obsahuje seznámení se s partnerskou prací v lidovém tanci – postupné osvojování si práce s partnerem i ve skupině pro lidový tanec. Osvojení si výuky základní partnerské práce, způsob používání paží v lidovém tanci, vedení tanečnice tanečníkem. Aktivní nácvik dopomoci při výuce jednotlivých zvedaček.

Cílem studia je seznámit se s užitím zvedaček v lidovém tanci v souborové praxi. Naučit se adekvátně používat jednotlivé typy menších zvedaček se zapojením do tanečních celků.

Tematické okruhy:

1)Základní partnerská práce v lidovém tanci - používání paží

2)Výměna držení, vyvažování v páru, základní typy držení a jejich varianty.

3)Užití základní partnerské práce v tancích jednotlivých etnografických oblastí.

4)Metodická řada základních nízkých zvedaček jejich průprava.

5)Nízké zvedačky a jejich zapojení do tanečních variací.

Výsledky učení: Předmět připravuje studenty pro využití získaných znalostí v taneční praxi.

Výsledky učení

Výsledky učení: Předmět připravuje studenty pro využití získaných znalostí v taneční praxi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

NOSÁĽ, Štefan. Choreografia ľudového tanca. 2. rozš. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, [1992]. 359 s., ISBN 80-08-01819-4.

HALÁSZ, Andrej. Analýza a syntéza tanečního duetu. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1994. 339 s., ISBN 80-85787-52-0.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

předvedení cílené dopomoci a záchrany při výuce malých zvedaček v lidovém tanci

Další požadavky: Docházka 80%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9 tj. 90 hodin distančně,

10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z

-vyhledání jednoduchých variant tanců, které obsahují základní partnerskou práci

-vytvoření jednoduché variace s použitím základní partnerské práce v páru nebo ve skupině, užití jednoduché zvedačky

-vytvoření krátké varianty zvoleného tance s použitím nízké nebo vysoké zvedačky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů