Pedagogický seminář KT 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSKT1 zápočet 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adéla POLLERTOVÁ

Obsah

Cíl výuky

Pedagogický seminář slouží především k samostatné pedagogické praxi, aby studenti uplatnili získané znalosti z hodin metodiky klasického tance.

Pozornost je věnována verbálnímu projevu, schopnosti práce s hudbou a korepetitorem, názorné demonstraci a odborné korekci. To vše rozvíjí kreativitu a pedagogické vnímání.

Pro zkvalitňování odborného pedagogického myšlení a působení je zásadní setkávání se a pozorování různých pedagogických osobností tuzemských i zahraničních. Katedrou pořádané workshopy jsou nedílnou součástí studia.

Cílem pedagogického semináře v tomto semestru je rozvíjet metodiku pro výuku dospělých amatérů – začátečníci a mírně pokročilí. Sledovat a analyzovat odlišný přístup ve výuce dětí, dospělých i studentů konzervatoří.

Tematické okruhy:

Struktura a tempo lekce pro dospělé v komerční sféře.

Vztah pedagoga k dospělým studentům v komerční sféře – chování pedagoga, způsoby opravování klientů, celkový vzhled a vystupování pedagoga.

Hudební doprovod – práce s nahrávkou, práce s mobilními aplikacemi pro zrychlování a zpomalování skladby, možnosti vyhledávání hudebního doprovodu.

Výsledky učení

Výsledky učení:

Student prokáže praktickou i teoretickou znalost metodiky klasického tance základní etapy výuky (1. - 3. ročník taneční konzervatoře) a její aplikace na danou cílovou skupinu ve své pedagogické praxi.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity: Metodika a didaktika KT 3

Literatura

Doporučená literatura:

FOSTER, Rory. Ballet pedagogy: the art of teaching. Gainesville: University Press of Florida, c2010. ISBN 9780813034591.

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2d rev. ed. New York: Dover Publications, [1967].

WARREN, Gretchen Ward. The art of teaching ballet: ten twentieth-century masters. Gainesville: University Press of Florida, c1996. ISBN 081301459X.

E-learning: https://moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

Na zápočet student prokáže schopnost výstavby myšlení, chápání a explikaci probíraných tanečních prvků a principů.

Docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia na základě reflexe z workshopů a hospitací

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů