Repertoár klasického tance 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RK1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Adéla POLLERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adéla POLLERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je seznámit studenty s vybranými choreografickými kompozicemi vytvořenými na základě techniky klasického tance. Jedná se o kompozice z tradičních romantických a postromantických baletů i z děl choreografů 20. století. Prostřednictvím praktického tanečního osvojení dané kompozice student pronikne hlouběji do logiky choreografického myšlení v daném tanečním pohybovém kódu.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá dobrou praktickou znalost klasického tance na rozvinuté úrovni.

Obsah kurzu

Mezi běžné scénické prvky řadíme některé prvky z klasické taneční techniky, např.: chůze, běh, polonéza, pas polka, pas balancé, pas de basque (scénická forma), temps levé v 1., 2., a 3. arabesque, pas chassé a pas glissade. Kromě toho učíme práci s prostorem a rozvíjíme hudební cítění. Seznamujeme s principem spolupráce s profesionálními soubory.

Pedagogové si osvojují schopnost tvorby drobných choreografických kompozicí v duchu rozvoje tanečnosti, partnerského vnímání a hudebního cítění.

Později přistupuje pedagog k nastudování jednoduchých tanečních bloků z repertoáru a musí si osvojit schopnost přiměřeného zásahu a schopnosti efektivně upravit původní choreografickou předlohu vzhledem ke stupni náročnosti, individuálních dispozic vyučovaných žáků a množství žáků v dané lekci. Z doporučeného repertoáru volí variace, které jsou vyučované v učebních osnovách na Taneční konzervatoři, např.: valčík z 1. jednání Spící krasavice (part dětí) ? podle Petipovy choreografie, pas de trois z Louskáčka (Vajnonenova verze), pas de quatre labutí z Labutího jezera nebo adagio z Paquity (sbor) podle Petipovy choreografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981;Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983; Kostrovická V. , Pisarev A.: Klasický tanec, 1968; Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981; W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989; Janeček V.: Tělo a tanec, 1997; Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952; Kensley L., Sinclair J.: A Dictionary of Ballet Terms, 1977 ; Bazarovová.N., Mejová V.: Abeceda klasického tance, 1980; Video záznamy vybraných choreografických děl, např.: Balanchine Essays.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při cvičeních.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S01
sál č.1 baletní akademie

(Dům Černá Labuť - Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1)
POLLERTOVÁ A.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Adéla POLLERTOVÁ sál č.1 baletní akademie
Dům Černá Labuť - Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů