Repertoár klasického tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RK1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Adéla POLLERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adéla POLLERTOVÁ

Obsah

Mezi běžné scénické prvky řadíme některé prvky z klasické taneční techniky, např.: chůze, běh, polonéza, pas polka, pas balancé, pas de basque (scénická forma), temps levé v 1., 2., a 3. arabesque, pas chassé a pas glissade. Kromě toho učíme práci s prostorem a rozvíjíme hudební cítění. Seznamujeme s principem spolupráce s profesionálními soubory.

Pedagogové si osvojují schopnost tvorby drobných choreografických kompozicí v duchu rozvoje tanečnosti, partnerského vnímání a hudebního cítění.

Později přistupuje pedagog k nastudování jednoduchých tanečních bloků z repertoáru a musí si osvojit schopnost přiměřeného zásahu a schopnosti efektivně upravit původní choreografickou předlohu vzhledem ke stupni náročnosti, individuálních dispozic vyučovaných žáků a množství žáků v dané lekci. Z doporučeného repertoáru volí variace, které jsou vyučované v učebních osnovách na Taneční konzervatoři, např.: valčík z 1. jednání Spící krasavice (part dětí) ? podle Petipovy choreografie, pas de trois z Louskáčka (Vajnonenova verze), pas de quatre labutí z Labutího jezera nebo adagio z Paquity (sbor) podle Petipovy choreografie.

Výsledky učení

Cílem výuky je seznámit studenty s vybranými choreografickými kompozicemi vytvořenými na základě techniky klasického tance. Jedná se o kompozice z tradičních romantických a postromantických baletů i z děl choreografů 20. století. Prostřednictvím praktického tanečního osvojení dané kompozice student pronikne hlouběji do logiky choreografického myšlení v daném tanečním pohybovém kódu.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá dobrou praktickou znalost klasického tance na rozvinuté úrovni.

Literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981;Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983; Kostrovická V. , Pisarev A.: Klasický tanec, 1968; Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981; W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989; Janeček V.: Tělo a tanec, 1997; Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952; Kensley L., Sinclair J.: A Dictionary of Ballet Terms, 1977 ; Bazarovová.N., Mejová V.: Abeceda klasického tance, 1980; Video záznamy vybraných choreografických děl, např.: Balanchine Essays.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při cvičeních.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů