Repertoár klasického tance 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RK1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Mezi běžné scénické prvky řadíme některé prvky z klasické taneční techniky, např.: chůze, běh, polonéza, pas polka, pas balancé, pas de basque (scénická forma), temps levé v 1., 2., a 3. arabesque, pas chassé a pas glissade. Kromě toho učíme práci s prostorem a rozvíjíme hudební cítění. Seznamujeme s principem spolupráce s profesionálními soubory.

Pedagogové si osvojují schopnost tvorby drobných choreografických kompozicí v duchu rozvoje tanečnosti, partnerského vnímání a hudebního cítění.

Později přistupuje pedagog k nastudování jednoduchých tanečních bloků z repertoáru a musí si osvojit schopnost přiměřeného zásahu a schopnosti efektivně upravit původní choreografickou předlohu vzhledem ke stupni náročnosti, individuálních dispozic vyučovaných žáků a množství žáků v dané lekci. Z doporučeného repertoáru volí variace, které jsou vyučované v učebních osnovách na Taneční konzervatoři, např.: valčík z 1. jednání Spící krasavice (part dětí) ? podle Petipovy choreografie, pas de trois z Louskáčka (Vajnonenova verze), pas de quatre labutí z Labutího jezera nebo adagio z Paquity (sbor) podle Petipovy choreografie.

Výsledky učení

Cílem výuky je seznámit studenty s vybranými choreografickými kompozicemi vytvořenými na základě techniky klasického tance. Jedná se o kompozice z tradičních romantických a postromantických baletů i z děl choreografů 20. století. Prostřednictvím praktického tanečního osvojení dané kompozice student pronikne hlouběji do logiky choreografického myšlení v daném tanečním pohybovém kódu.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá dobrou praktickou znalost klasického tance na rozvinuté úrovni.

Literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981;Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983; Kostrovická V. , Pisarev A.: Klasický tanec, 1968; Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981; W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989; Janeček V.: Tělo a tanec, 1997; Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952; Kensley L., Sinclair J.: A Dictionary of Ballet Terms, 1977 ; Bazarovová.N., Mejová V.: Abeceda klasického tance, 1980; Video záznamy vybraných choreografických děl, např.: Balanchine Essays.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při cvičeních.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů