Pedagogický seminář LT 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KSLT3 zápočet 4 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ

Obsah

Cílem studia je poznávání jednotlivých regionů a etnografických oblastí naší republiky. Kultura vybrané oblasti, taneční specifika, zvyky, kroje, obřadnost, která je nedílnou součástí studia lidového tance.

Obsah předmětu

Lašsko je další rázovitou oblastí na východní Moravě. Dnešní chápání oblasti Lašska jako rovnocenného protějšku Valašska, Hané, Horácka a Slovácka se ustálilo vlivem různých okolností, mezi nimiž hrály významnou roli zvláštnosti dialektologické a osobité rysy regionální kultury vůbec. Lašsko není jednolitou oblastí. Podle krajinného rázu, podle kroje, některých druhů tanců, ale především co do tanečního stylu a charakteru tanečních kroků se dělí na několik podoblastí.

Tematické okruhy:

1)Valašsko-lašské pomezí: Zhnily z Měrkovic, Zvrtek z Gruně, Čeladenský z Kozlovic, Dymak z Kozlovic, Hulan z Měrkovic, Kalamajka z Kozlovic, Kohut z Kunčic, Koval z Kozlovic, Lendr z Kozlovic, Pilky z Kozlovic a ze Lhotky pod Ondřejníkem

2)Horské Lašsko: Starodávný z Gruně, Zvrtek ze Starých Hamrů, Zvrtek z pomezí Kysuc, Obertas z pomezí Kysuc, Čardaš z Konečné, Babsky z Korně, Čeladenský z Ostravice, Dratenik z Ostravice, Hulan z Gruně, Kalamajka ze Starých Hamer, Ruska polka z Malenovic, Slezsky čardaš z Ostravice, Vojtek z Bílé,

3)Nížinné Lašsko: Starodávný ze Sedlišť, Taněc z Krmelína, Zvrtek ze Staré vsi nad Ondřejnicí, Cigan z Krmelína, Dratenik z Krmelína, Dymak ze Staré Bělé, Galaty z Janovic, Kožuch podolsky z Hukvald, z Krmelína, Požehnany z Janovic, Ruska polka z Janovic, z Krmelína, Šatečkovy z Janovic, Zbujan z Morávky,

4)Štrambersko: Ignac Manda a Smutna cerka ze Štramberku,

e) Lašský skok: Lašský skok sólový, ve dvojici a ve čtveřici, Lašský skok Ondraš.

Na rozdíl od Valašského Odzemku, který se tančí na jednu základní píseň, písní k Lašskému skoku je celá řada. Taneční prvky skoku se vyznačují rázností a „hranatostí“ některých cifer, které zajímavě kontrastují s ciframi lehkými, měkkými.

5)Posluchači se snaží vytvořit vlastní sled cifer z možností, které široce nabízí studovaný materiál. Lašský skok je improvizační záležitostí každého tanečníka, proto si každý hledá svůj osobitý styl Lašského skoku.

Výsledky učení

Cílem studia je poznávání jednotlivých regionů a etnografických oblastí naší republiky. Kultura vybrané oblasti, taneční specifika, zvyky, kroje, obřadnost, která je nedílnou součástí studia lidového tance.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity: Didaktika a metodika LT

Literatura

Doporučená literatura:

SMETANA, Robert, ed., SUŠIL, František, ed. a VÁCLAVEK, Bedřich, ed. Moravské národní písně: s nápěvy do textu vřaděnými sebral a vydal František Sušil. 5. vyd. Praha: Mladá fronta, 1998. 792 s. ISBN 80-204-0757-X.

KOS, Bohumil, ed. a STRUSKA, František, ed. Mužské lidové tance: instruktážní brožura pro nácvik lidových tanců ve vojenských souborech. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1953. 207 s. Armádní soutěž tvořivosti; Sv. 14.

JANÁČEK, Leoš, ed. Národní tance na Moravě [hudebnina]. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 44 s., [1] s. obr. příl.

JANÁČEK, Leoš: výběr z díla

JELÍNKOVÁ, Zdenka: výběr z díla

SOCHA, Vincenc, ed. Lidové tance na Lašsku. Část I [hudebnina]. 1. vyd. Lhotka, p. Metylovice: V. Socha, 1948. 38 s.

DVD/VHS: ELIÁŠOVÁ, Lenka, ed. a JELÍNKOVÁ, Zdena, ed. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Díl IX. Lašsko. [Popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě]. 1. vydání. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996. 192 stran.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Obhajoba seminární práce (v rozsahu cca 5-6 NS), písemně připravené lekce pro vybraný region, její dílčí předvedení a komentář jednotlivých prvků a vazeb, jejich provedení se zacílením na čistotu regionálního provedení.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9 tj. 90 hodin distančně,

10 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná činnost studentů je zaměřená na získání informací o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců, při zpracování podkladů pro výuku lidového tance i tvorbu vystoupení pro žáky uměleckých škol, amatérských i profesionálních souborů.

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování vybrané literatury k daným tématům, v literatuře vyhledá zásadní informace o probírané oblasti

-vyhledávání informací v internetových zdrojích

-návštěvy alespoň jednoho folklórního festivalu s odevzdáním písemné reflexe

Posluchač si po každé probrané oblasti připraví technickou průpravu a vyhledá tanec v literatuře týkající se dané oblasti.

Vyhledá ukázku tance na Youtube nebo DVD Strážnice, zhodnotí pohybově-taneční materiál, analyzuje pohybový slovník dané oblasti a připraví si krátkou vazbu.

Student vypracuje seminární práci na zadané téma (rozsah 5-6 NS) a písemně připraví lekci pro vybraný region.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů