Jevištní choreografická praxe 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107JCHP1 zápočet 2 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je praktická účast na procesu přípravy představení v roli pozorovatele nebo asistenta choreografa či režiséra. Smyslem praxe je získat zkušenosti z profesionálního uměleckého prostředí a prakticky zažít reálný proces přípravy nové inscenace nebo projektu. Student si tříbí své vjemy a učí se analyticky zhodnotit postupy tvůrců a celý proces vzniku.

Tematické okruhy:

-Konceptuální a praktická příprava inscenace

-Komunikace s dalšími tvůrčími složkami a interprety

-Jednotlivé fáze zkoušení, organizace prostorových zkoušek

-Plánování realizace inscenace

Výsledky učení

Studenti se seznámí s podrobným průběhem realizace profesionálního uměleckého díla. Získají praktické zkušenosti a nástroje s reálným vznikem inscenace, které uplatní při plánování a realizaci vlastních projektů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ČERNÝ, Jiří. Základy architektonického a scénického svícení. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2002, díl 1. ISBN 80-733-1906-3.

Doporučená literatura:

MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Vyd. 1. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010, 240 s. ISBN 978-80-7008-246-1.

ŠUŠKLEB, Jan. Aplikovaný lighting design: vhled do oboru světelného designu. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010, 41 s. ISBN 978-80-86928-83-8.

VŠKP:

JOSKOVÁ, Michaela. Základy světelného designu. Praha: AMU, 2008.

JOSKOVÁ, Michaela. Tanečník v muzikálu. Praha: AMU, 2010.

Doporučená představení na YouTube.

Hodnoticí metody a kritéria

K udělení zápočtu student prokáže účast na zkouškách tanečního projektu v nezávislém souboru nebo divadle. Zkušenosti a pozorování zpracuje v písemné práci v rozsahu 3-5 NS. Další požadavky: aktualizace vlastního portfolia.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2023
sborovna katedry tance

(Hartigovský palác)
HAYASHI L.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Lucie HAYASHI sborovna katedry tance
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů