Jevištní choreografická praxe 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107JCHP1 zápočet 2 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí s podrobným průběhem realizace profesionálního uměleckého díla. Získají praktické zkušenosti a nástroje s reálným vznikem inscenace, které uplatní při plánování a realizaci vlastních projektů.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je praktická účast na procesu přípravy představení v roli pozorovatele nebo asistenta choreografa či režiséra. Smyslem praxe je získat zkušenosti z profesionálního uměleckého prostředí a prakticky zažít reálný proces přípravy nové inscenace nebo projektu. Student si tříbí své vjemy a učí se analyticky zhodnotit postupy tvůrců a celý proces vzniku.

Tematické okruhy:

-Konceptuální a praktická příprava inscenace

-Komunikace s dalšími tvůrčími složkami a interprety

-Jednotlivé fáze zkoušení, organizace prostorových zkoušek

-Plánování realizace inscenace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNÝ, Jiří. Základy architektonického a scénického svícení. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2002, díl 1. ISBN 80-733-1906-3.

Doporučená literatura:

MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Vyd. 1. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010, 240 s. ISBN 978-80-7008-246-1.

ŠUŠKLEB, Jan. Aplikovaný lighting design: vhled do oboru světelného designu. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010, 41 s. ISBN 978-80-86928-83-8.

VŠKP:

JOSKOVÁ, Michaela. Základy světelného designu. Praha: AMU, 2008.

JOSKOVÁ, Michaela. Tanečník v muzikálu. Praha: AMU, 2010.

Doporučená představení na YouTube.

Hodnoticí metody a kritéria

K udělení zápočtu student prokáže účast na zkouškách tanečního projektu v nezávislém souboru nebo divadle. Zkušenosti a pozorování zpracuje v písemné práci v rozsahu 3-5 NS. Další požadavky: aktualizace vlastního portfolia.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
HAYASHI L.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Lucie HAYASHI učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů