Balet po roce 1945/1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107BPV1 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se řadí mezi historicky koncipované přednášky, cílem je detailní poznání určité vývojové fáze evrospkého tanečního umění. Předmět doplňuje poznatky získané v přehledových historických přednáškách.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se absolvování přehledových historických přednášek Přehled dějin tance a baletu a Přehled dějin baletu v Čechách.

Obsah kurzu

Přednáška postupuje ve výkladu baletního dění v jednotlivých eropských zemích v období od konce 2. světové války, zaměřuje se na hlavní centra a osobnosti, typické dobové tendence, mezinárodní interakci dění.

Baletní dění v Německu: Berlín, Mnichov, Stuttgart, Hamburk jako baletní centra; Tatjana Gsovsky, John Cranko, John Neumeier, William Forsythe, Pina Bausch, Johann Kresnik aj.; specifické rysy německého taneního dění, Tanztheater jako zvláštní divadelní taneční forma, hlavní tvůrci, díla;

Baletní dění ve Francii: centra tanečního dění, pařížská Opera, Marseiileský balet, Centrum současného tance; tvorba vůdčích osobností Serge Lifara, Rolanda Petita, Maurice Béjarta, Carolyn Carlson; experimentální taneční scéna;

Baletní dění v Anglii: formování specifické britské taneční scény; Royal Ballet, Ballet Rambert, vývoj tanečního školství, škola Královského baletu a její výukový systém, London School of Contemporary Dance a její přínos pro šíření metody Marthy Graham v Evropě;

Baletní dění v Rusku: forma dramatického baletu a její vliv na pojetí baletu v zemích východního bloku, srovnání baletního dění v Moskvě a Petrohradě, choreografické a interpretační osobnosti (Jurij Grigorovič, Maja Plisecká), soubory (Choreografické miniatury);

Přehled baletního dění v dalších evropských zemích, speciálně v Polsku (Konrád Drzewiecki), Švédsku (rekonstrukce baletu 18. století, Birgit Cullberg a její synové), Maďarsku, Belgii, Holandsku.

Doporučená nebo povinná literatura

International Encyclopedia of Dance, I-VI, New York, Oxford 1998.

Bremser, Martha ed.: Fifty Contemporary Choreographers, London 1997.

Jordan, Stephanie: Striding Out: Aspects of Contemporary and New Dance in Britain, London 1992.

Bland, Alexander: The Royal Ballet: The First Fifty Years, London 1981.

Thorpe, Edward: Kenneth MacMillan: The Man and the Ballet, London 1985.

Vaughan, David: Frederick Ashton and His Ballets, London 1977.

White, Joan W. ed.: Twentieth-Century Dance in Britain, London 1985.

Woodcock, Sarah C.: The Sadler´s Wells Royal Ballet, London 1991.

Cranko, John: Über den Tanz, Frankfurt 1974.

Koegler, Horst: Stuttgart Ballett, London 1978.

Maack, Rudolf: Tanz in Hamburg: Von Mary Wigman bis John Neumeier, Hamburg 1975.

Regitz, hartmut ed.: Tanz in Deutschland: Ballett seit 1945, berlin 1984.

Dance in France: Choreographers and Companies, Paris 1988.

Krasovskaja, Věra ed.: Sovětskij baletnyj těatr, 1917-1967, Moskva 1976.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

Poznámka

V ak. roce 2010/2011 předmět není vyučován.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů