Choreografický seminář 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHOS3 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru student ovládá základní postupy, jak pracovat s literární předlohou, je schopen vytvořit dramaturgickou přípravu, v základní formě scénář, včetně scénosledu a časově rozvrhnout nastudování, je schopen svou choreografii dovést až do jevištního tvaru, včetně vlastního návrhu kostýmů a světelného designu v základní podobě.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je získat praktickou zkušenost z tvorby dějové choreografie vycházející z konkrétní literární předlohy.

Tematické okruhy:

dějová choreografie a její základní principy

přístupy k „vyprávění“ v tanci – analýza choreografií a choreografických postupů osobností: Mats Ek, Maguy Marin, John Cranko, John Neumaier, Pavel Šmok, Crystal Pite

dramaturgické postupy dějového tance

Doporučená nebo povinná literatura

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook. Oxon: Routledge, 2010, ISBN 0-203-85216-8.

CARRIÉRE, Jean-Claude: Vyprávět příběh, Praha, Limonádový Joe s.r.o., 2014, 200s., ISBN 978-80-905624-2-4.

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. 2. vydání. New York: Grove Press, c1959. 189 stran.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

TUFNELL, Miranda. Body, space, image : notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 1993. 206 s. ISBN 1-85273-041-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vytvoří choreografii na základě literární předlohy, vypracuje scénář v písemné podobě, nastuduje choreografii s libovolným počtem interpretů v rozsahu do 10 min. Choreografii předvede na sále nebo v divadle. Součástí práce je i spolupráce s hudebníkem (interpretem, skladatelem nebo zvukovým režisérem).

Další požadavky – docházka 80 % a aktivita ve výuce, tvorba portfolia (sledování současné choreografické scény), dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů