Repertoár lidového tance 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RL1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Naučit se různé druhy a způsoby provedení polky, zvládnout části choreografie Polky z Prodané nevěsty.

Forma studia

Praktické zvládnutí vybraného tance na sále. Studium tance dle videa nebo zápisu.

Předpoklady a další požadavky

Přímá aktivní účast na hodinách, schopnost předvést části probrané choreografie.

Obsah kurzu

Rozbor díla, jeho význam, rozprava o choreografovi: Před nastudováním tance se posluchači seznámí s dílem jako celkem, důvod vzniku a použití díla, pokud je známo. Posluchači se seznámí s osobností paní Jiřiny Mlíkovské, která byla dlouholetou choreografkou souboru AUS. Dále pak spolupracovala s dalšími divadelními i amatérskými soubory.

Základní krokový materiál tance a jeho půdorys: Nejprve jsou prakticky probrány kroky a krokové vazby tance. V několika hodinách si posluchači osvojí krokový i charakterový základ pro nastudování tance. Seznámí se s prostorovým řešením tance, důležitými změnami v tanci a zvláštnostmi choreografie.

Partnerská práce v tanci: každý tanec ve svém celku obsahuje mnoho partnerské práce. Nejprve se seznámíme s párovým či skupinovým držením, pak s menšími, případně většími a zvláštními zvedačkami. Podrobným rozborem a opakováním jsou osvojeny změny držení. Pokud to složení studijní skupiny dovoluje, nastudují se zvedačky.

Nastudování tance po částech: Po zvládnutí jednotlivých komponentů díla přistoupíme k jeho postupnému nastudování. Bohužel většina tanečních děl nemá (nebo jsou ztraceny) grafické zápisy. Několikanásobným promítáním (filmového, video) záznamu se posluchači za pomoci pedagoga snaží naučit jednotlivé části tance. Každý posluchač si dělá své poznámky k půdorysům tance a jeho krokovému materiálu, a tak se postupně učí zaznamenávat tanec pro svou potřebu tak, aby jej mohl použít ve své další pedagogické praxi.

Polka z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany: Tato polka byla nastudována již mnohokrát. Pro potřeby lidového tance je nejvhodnější zpracování choreografky Jiřiny Mlíkovské. Toto zpracování vychází z bohaté zkušenosti a znalosti folkloru. Tanečně technický základ je velmi rozmanitý a posluchači se mohou nastudováním tohoto díla mnohému naučit.

Doporučená nebo povinná literatura

Gremlicová, Dorota: Lidové taneční divadlo - Alena Skálová choreografka a pedagožka. Tanec-Dance-Tanz, Praha 1991.

Mlíkovská, Jiřina: Choreografka Libuše Hynková. Taneční listy, 1993, č. 2, 3, 4.

Nosáľ, Štefan: Choreografia ľudového tanca, Bratislava 1984.

O lidovém tanečním umění, Praha 1954 (kapitola Jevištní zpracování lidových tanců).

Video záznamy z představení

Notový materiál

Záznam z představení Prodané nevěsty (Karlovy Vary 1979)

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na lekcích, znatost probírané choreografie.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů