Repertoár klasického tance 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RK2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Adéla POLLERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adéla POLLERTOVÁ

Obsah

Posluchači se v tomto semestru dále učí práci na rozvoji interpretačních znalostí a schopností svěřených žáků nebo tanečníků. Seznamují se s nejtypičtějšími příklady z repertoáru klasických tanečních souborů. Např.: tanec vloček z baletu Louskáček (choreografie V. Vajnonen), variace vil z prologu k baletu Spící krasavice, pas de trois (Stíny) z baletu Bajadéra v choreografii M. Petipy, pas de trois, entrée a kóda z baletu Labutí jezero, variace Kitri z baletu Don Quijote, variace z baletu Paquita, pas de deux, variace a kóda z baletu Korzár v choreografii M. Petipy, tarantella a pas de six z baletu Napoli, variace a pas de deux z baletu Slavnost květin v Genzanu v choreografii A. Bournonvilla, Trantella.

Fakultativně seznamujeme s částmi choreografií z repertoáru G. Balanchina, např. Čajkovský Pas de deux v choreografii, variace a pas de deux z baletu Who cares nebo po dohodě a ve spolupráci s odpovědnými baletními mistry seznamujme s úplnou strukturou tohoto vybraného repertoáru. Totéž se týká výběru ze současného repertoáru, který se třeba aktuálně vyskytuje v hracím plánu divadel, např. některé Kyliánovy choreografie a další, které jsou vytvořeny na bázi klasické taneční techniky. Důležitá je zejména metoda nácviku a systematizace choreografického textu, hudebního určení, umělecké prezentace, prostorové kompozice a zvláště účinné korekce chyb (tzv. ?čištění?) a cvičení paměti.

Výsledky učení

Cílem výuky je seznámit studenty s vybranými choreografickými kompozicemi vytvořenými na základě techniky klasického tance. Jedná se o kompozice z tradičních romantických a postromantických baletů i z děl choreografů 20. století. Prostřednictvím praktického tanečního osvojení dané kompozice student pronikne hlouběji do logiky choreografického myšlení v daném tanečním pohybovém kódu.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá dobrou praktickou znalost klasického tance na rozvinuté úrovni.

Literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981;Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983; Kostrovická V. , Pisarev A.: Klasický tanec, 1968; Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981; W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989; Janeček V.: Tělo a tanec, 1997; Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952; Kensley L., Sinclair J.: A Dictionary of Ballet Terms, 1977 ; Bazarovová.N., Mejová V.: Abeceda klasického tance, 1980; Video záznamy vybraných choreografických děl, např.: Balanchine Essays.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při cvičeních.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů